BannerWaterbeheerwerkenProvincieA670x180

Start werken "Gestroomlijnd landschap" juli-augusuts 2014

Om een oplossing te bieden aan de overstromingsproblematiek in het stroomgebied van de Ede worden in het Maldegemveld natuurlijke waterbergingszones aangelegd. Nieuwe vennen, poelen en plasdras zones worden op voormalige landbouwgronden uitgegraven. Door een herprofilering van het grachten-en drevenstelsel, het gedeeltelijk afgraven van de bouwvoor en het plaatsen van stuwen en dijkjes zorgt men dat het overtollige water wordt afgevoerd naar de nattere en lagere zones zodat aanpalende gronden geen nadelen hiervan ondervinden. Hierdoor zal het water plaatselijk worden opgehouden en kunnen soortenrijke natte graslanden en heidevegetaties terug ontwikkelen. Deze nieuwe waterzones trekken snel nieuw leven aan, een leefgebied voor tal van vogels, amfibieën, insecten en libellen. We verwachten hier terug de watersnip, heidekartelblad, viervlek en vinpootsalamander. Nieuwe wandeldijken en knuppelpaden zullen er ook gerealiseerd worden. Deze zorgen voor een bijkomende belevingswaarde langsheen de nattere zones en sluiten aan op het wandelpad binnen dit prachtig natuurgebied.
Dit project werd trouwens ook genomineerd voor de groene pluim 2014 van Groen Maldegem.
Meer info vind je in het december 2014 katern van Bos & Hei.

IMG_0038-1.jpg IMG_0039-1.jpg IMG_0040-1.jpg IMG_0041-1.jpg IMG_0042-1.jpg IMG_0043-1.jpg IMG_0014.JPG IMG_0016.JPG IMG_0017.JPG IMG_0019.JPG IMG_0023.JPG IMG_0033.JPG IMG_0091.JPG IMG_0092.JPG IMG_0094.JPG IMG_0095.JPG IMG_0096.JPG IMG_0097.JPG IMG_0101.JPG IMG_0114.jpg IMG_0119.JPG IMG_0094.JPG IMG_0573.JPG IMG_0576.JPG IMG_0581.JPG 023.JPG 026.JPG 028.JPG 033.JPG 035.JPG 040.JPG 044.JPG 046.JPG