Het vleermuizenreservaat te Middelburg

Tussen de taluds van het Leopoldkanaal en het kanaal van Schipdonk te Maldegem liggen 17 bunkers uit de twee wereldoorlogen. Deze betonnen constructies kregen in het begin van de '80 een nuttige ecologische functie. Een overwinteringsplaats voor vleermuizen. Maar deze dieren stellen enorme hoge eisen aan hun overwinteringskwartieren. Een constante temperatuur tussen de 5° en 10° C zijn van uiterst belang, alsook de hoge luchtvochtigheid van 90 à 100% zijn van levensbelang. Op zijn minst een schemerduistere ruimte en vooral de factor "rust". Zo'n plaatsen zijn nogal zeldzaam vandaar dat we alles in het werk gezet hebben om deze bunkers volledig en experimenteel in te richten voor vleermuizen. De eerste jaren was het een beetje ongeduldig wachten op vleermuizen. Maar na drie jaar werd ons werk beloond. De eerste vleren waren in winterslaap. En nog wel de heel zeldzame grijze grootoorvleermuis (plecotus Austriacus). De jaren daarop volgden de andere soorten. Momenteel overwinteren er 4 soorten vleermuizen: de grijze grootoorvleermuis, de gewone grootoorvleermuis, de watervleermuis en de baardvleermuis. Maar deze bunker is niet alleen interessant voor vleermuizen. Tal van andere dieren vinden hier rust! De gewone pad, de alpenwatersalamander, de kleine watersalamander en verschillende dag- en nachtvlinders, verschillende soorten spinnen en insecten.

Contact:

Paul Voet (050 79 01 76)