Activiteitenkalender
Banner2022_08_895x300Zondag 2 oktober: natuur- en landschapswandeling

Trekvogels
Iedere eerste zondag van de maand organiseert Natuurpunt Maldegem-Knesselare een natuur- en landschapswandeling.
Gratis voor leden en niet-leden.
Deze wandeling gaat door in en rond het Maldegemveld en het Drongengoed.
Graag inschrijven zodat de gids een idee heeft van het aantal deelnemers.

Trefpunt: Krakeelparking, (GPS: N 51.151079, E 3.473074), Drongengoedweg, Ursel, op 200 m van Het Jagershof.
Om: 9.00u-12.00u
Contact: Steven Degraer 0494 07 03 71
Inschrijven: Hier kan je inschrijven voor deze activiteit


Zaterdag 8 oktober: beheermoment Maldegemveld

Zin om de handen uit de mouwen te steken in de frisse buitenlucht en de natuur daarmee te helpen?
Kom gerust mee helpen aan de nazorg van wandelpaden, maaien van berk, bramen en pitrus, uittrekken van jonge dennen en Amerikaanse vogelkers, hooien van schraal grasland, planten van hagen en heggen.
Iedereen is van harte welkom, ook wie maar een uurtje kan meehelpen.
Aangepaste kledij (bij regenweer) en werkschoenen zijn aanbevolen.
Graag inschrijven zodat we voldoende werkmateriaal kunnen voorzien.

Trefpunt: loods Natuurpunt, (GPS: N 51.155117, E 3.47198), Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit
Om: 9.00u-13.00u (gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst).
Contact: Kurt De Kesel 0474 48 30 22
Inschrijven: Hier kan je inschrijven voor deze activiteit


Zondag 16 oktober: Sneukeltoer door het prachtige Burkel

Samen met het actiecomité 'Leefbaar Burkel' verzetten we ons tegen de uitbreiding van een industriële varkensstal en mestverwerking voor derden in Burkel.
In dat kader organiseren we een sneukeltocht van een kleine 5 km met vijf stops. Bij de drie stops onderweg wordt tekst en uitleg gegeven rond de geschiedenis van Burkel (door de heemkundige kring Het Ambacht Maldegem), familiale grondgebonden landbouw (door Leefbaar Burkel) en uitdagingen voor natuur in Burkel (door Natuurpunt en partners Meetjesland).
Na afloop kan men in een gezellige setting genieten van een hapje en een drankje (eetstand aanwezig van lokale handelaars).
Deze wandeling gaat door in en rond het Kallekesbos.

Start- en eindpunt: De Boshoeve (GPS: N 51.176432, E 3.411624), Groot Burkeldreef 4, Maldegem-Kleit
Start: tussen 9.30u en 11.00u
Contact: Dirk Develter 0473 94 49 95 of develter.dirk@gmail.com
Inschrijven: Deelname kan enkel met op voorhand aangekochte kaart van 15€ voor deelname, 5€ voor kinderen tot 16 jaar of 10€ voor een steunkaart te bekomen op afspraak bij Dirk Develter. Inschrijven kan ook digitaal tot uiterlijk 10 oktober mits overschrijving op Leefbaar Burkel BE849734 3061 4659 met vermelding van de naam van de deelnemer(s).

Zondag 6 november: natuur- en landschapswandeling

Paddenstoelenwandeling
Iedere eerste zondag van de maand organiseert Natuurpunt Maldegem-Knesselare een natuur- en landschapswandeling.
Gratis voor leden en niet-leden.
Deze wandeling gaat door in en rond het Maldegemveld en het Drongengoed.
Graag inschrijven zodat de gids een idee heeft van het aantal deelnemers.

Trefpunt: Krakeelparking, (GPS: N 51.151079, E 3.473074), Drongengoedweg, Ursel, op 200 m van Het Jagershof.
Om: 9.00u-12.00u
Contact: Lia Van Landschoot 0473 70 03 68
Inschrijven: Hier kan je inschrijven voor deze activiteit


Zaterdag 26 november: Dag van de natuur in Burkel

Winteronderhoudsbeurt Kallekesbos
We stellen zomereiken vrij van opdringerige Amerikaanse eik en maaien bramen om de voorjaarsflora alle kansen te geven.
Aangepaste kledij (bij regenweer) en werkschoenen zijn aanbevolen.
We zorgen voor het nodige werkmateriaal en een drankje voor tussendoor met soep van eigen makelij.
Graag inschrijven zodat we voldoende werkmateriaal kunnen voorzien.

Trefpunt: Kruispunt Nonnedreef-Antwerpse Heirweg (GPS: N 51.170577, E 3.397669), Oedelem
Om:
13.00u-17.00u
Contact: Dirk Develter 0473 94 49 95
Inschrijven: Hier kan je inschrijven voor deze activiteit


Zondag 4 december: natuur- en landschapswandeling


Iedere eerste zondag van de maand organiseert Natuurpunt Maldegem-Knesselare een natuur- en landschapswandeling.
Gratis voor leden en niet-leden.
Deze wandeling gaat door in en rond het Maldegemveld en het Drongengoed.
Graag inschrijven zodat de gids een idee heeft van het aantal deelnemers.

Trefpunt: Krakeelparking, (GPS: N 51.151079, E 3.473074), Drongengoedweg, Ursel, op 200 m van Het Jagershof.
Om: 9.00u-12.00u
Contact: Steven Degraer 0494 07 03 71
Inschrijven: Hier kan je inschrijven voor deze activiteit


Zaterdag 10 december: beheermoment Maldegemveld

Zin om de handen uit de mouwen te steken in de frisse buitenlucht en de natuur daarmee te helpen?
Kom gerust mee helpen aan de nazorg van wandelpaden, maaien van berk, bramen en pitrus, uittrekken van jonge dennen en Amerikaanse vogelkers, hooien van schraal grasland, planten van hagen en heggen.
Iedereen is van harte welkom, ook wie maar een uurtje kan meehelpen.
Aangepaste kledij (bij regenweer) en werkschoenen zijn aanbevolen.
Graag inschrijven zodat we voldoende werkmateriaal kunnen voorzien.

Trefpunt: loods Natuurpunt, (GPS: N 51.155117, E 3.47198), Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit
Om: 9.00u-13.00u (gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst).
Contact: Kurt De Kesel 0474 48 30 22
Inschrijven: Hier kan je inschrijven voor deze activiteit