Hoe en waarom natuurgebieden ?


Misschien zijn mensen als rode bosmieren, eens ze zich ergens thuis voelen houdt niets hen nog tegen om elke vierkante centimeter in te palmen. Her en der worden er snelwegen, woon-, werk- en ontspanningsinfrastructuren neergepoot. Daarmee is niets mis zolang we ons er goed voelen en een leefbare toekomst hebben. Het is nu net dat laatste dat begin de jaren '60 niet meer zo evident bleek te zijn. Als de mens roekeloos blijft omspringen met grondstoffen en plaats (zeg maar met 'Moeder Natuur'), zal dat ons uiteindelijk de das om doen. Het is met deze gedachte in het achterhoofd dat Natuurpunt probeert de natuur veilig te stellen. Dit is niet zo simpel in een geïndustrialiseerd landje!

Ook de regering is er zich van bewust dat er meer groen moet komen en bestaande natuurgebieden moeten worden beschermd. Zo is er o.a. het ruimtelijk structuurplan.
Daarmee is de natuur nog niet verzekerd, een goed beheer is een noodzaak. Om dit te verzekeren is het vaak nodig om diverse gebieden op te kopen (of bv. in pacht te nemen) en om te dopen tot natuurreservaat.

Natuurpunt bezit en beheert op deze manier verschillende natuurgebieden verspreid over gans Vlaanderen. De gebieden worden beheerd door de plaatselijke afdelingen. Zelf beheert onze afdeling (Maldegem-Knesselare) een 5-tal natuurgebieden (zie hiernaast voor meer info).

Het nummer van Bos & Hei van december 2004 is volledig gewijd aan onze natuurgebieden.