Burkel


Een verzameling van bosjes en graslanden

Tussen het
Burkel_B250
Maldegemveld en de West-Vlaamse grens liggen enkele verspreide bosgebiedjes, waaronder het Torrebos (of Kapellebos), de Lange Swiss en het Kallekesbos. Samen vormen ze het natuurgebied Burkel.

Grote delen van Burkel zijn niet ideaal voor landbouw door de ondiepe kleilaag en de daarop gelegen zure, voedselarme zandgrond. Zo ontstond door de eeuwen heen een lappendeken van schrale graslanden met verspreide, vochtige bossen. In het voorjaar tooien een aantal van die vochtige bossen zich in een prachtig tapijt van bloeiende planten.

Het Kapellebos is een biologisch waardevol eiken-berkenbos bij Papinglo.
Het Kallekesbos met zijn rijke voorjaarsflora is een flink stuk natter en ligt rond het Groot Burkelhof.
Tussen beide bossen in liggen heel wat kleine bospercelen, zoals de Lange Swiss aan de Vijverbeek.

Natuurpuntvrijwilligers beheren Burkel zodat oude bossen en voorjaarsbloeiers zich terug kunnen herstellen.


Het Kapellebos of Torrebos

Het Torrebos i
Torrebos250
s een interessante stapsteen tussen de grotere bosgebieden van Burkel en Drongengoed. Het is een zeer gevarieerd eiken-berkenbos, rijk aan boskers en met een goed ontwikkelde ondergroei van ondermeer hulst, gelderse roos en eenstijlige meidoorn. Ook de adelaarsvaren komt er voor. In het najaar is dit bos zeer rijk aan paddenstoelen.

Het Torrebos (7 hectare) is sinds 1998 eigendom van Natuurpunt, dat ook zorgt voor het beheer. Een goede 2 hectare ervan is enkel in beheer, niet in eigendom. Natuurpunt wil het gebied in de eerste plaats toegankelijk houden voor bezoekers. Op langere termijn wil de vereniging hier en in enkele aanpalende percelen het kleinschalig mozaïeklandschap verder ontwikkelen. Want zo moet het er destijds hebben uitgezien: graslanden en bos afgewisseld met verspreide struwelen, spontane bosopslag, houtkanten en dreven. In het Torrebos zelf moet zich dankzij een goed bosbeheer een zuur eiken-berkenbos ontwikkelen.


Het Kallekesbos

Een deel
Kallekesbos250
van dit bos is in volle ontwikkeling: Natuurpunt plantte er eind 2020 2,5 hectare gemengd bos aan. Met wat geluk tref je er een bijzondere vlinder aan onder de mooie zomereiken: de eikenpage is vooral tegen de avond van een warme zomerdag te zien. Of je ziet een buizerd of een schuwe ree aan de rand van het Kallekesbos.

Aan het weiland halverwege het bos vliegen eind juni op de partijen bramen en wilde kamperfoelie in de dreefrand kleine ijsvogelvlinders onstuimig over en weer. Deze zeldzame vlinder is typisch voor vochtige bosranden. Anders dan bijvoorbeeld een dagpauwoog is het geen vlinder die je in de tuin op bezoek zal krijgen.

Het bospad gaat over in een rabat, een opgehoogde beboste berm tussen afwateringsbeekjes. In het bos staan oude dode kastanjebomen met gedraaide schors. Net als enkele dode zomereiken blijft Natuurpunt van dit staand, dood hout af omdat het de perfecte broedgelegenheid vormt voor de vijf spechtensoorten en boomklevers die hier kunnen waargenomen worden. Hier staan overigens ook enkele kerngezonde eeuwenoude zomereiken, naast een mooi perceel hakhout van gewone esdoorn.


De Lange Swiss

Het witgele
LangeSuisse250
voorjaarstapijt van bosanemoon, dotterbloem en slanke sleutelbloem is een echte blikvanger in de Lange Swiss, een essen-olmenbos dat uniek is voor de streek. De essen werden hier eeuwenlang gekapt voor hakhout, met brede stobben en een rijke voorjaarsflora als resultaat. Jammer genoeg zijn de meeste essen ziek. Natuurpunt vervangt ze geleidelijk door iep en haagbeuk. Wil je de kleurenpracht van de voorjaarsbloeiers hier met eigen ogen aanschouwen? Van maart tot mei zie je elke week weer nieuwe kleuren verschijnen – elke voorjaarsbloeier heeft namelijk z’n eigen (vaak korte) bloeitijd.


Conservator:

Dirk Develter (050 71 91 82)

Steun het biologisch waardevolle Kapellebos-Torrebos en Kallekesbos en doe een gift.