Het natuurgebied 'Het Maldegemveld'

Aan de noordoostelijk rand van het Drongengoedbos, vlakbij de gemeentegrens van Maldegem en Knesselare, ligt het natuurgebied Maldegemveld. Het is gelegen op de 'cuesta van het Meetjesland', een langgerekte rug die zich uitstrekt van Oedelem tot Zomergem en waarvan de hoogte oploopt tot 29 meter. De afwisseling van heide en open bos doet ons
Maldegemveld heide
terugdenken aan het uitgestrekte historische Maldegemveld, een lappendeken van woeste gronden. Je vindt hier een dambordpatroon van dreven, ontstaan bij de 18de eeuwse ontginning van dit woeste veldgebied naar landbouwgrond of bos. De bodem in dit natuurgebied is arm en zuur en bestaat uit zand en stugge ondiepe kIei. Het is er dikwijls nat en drassig, vooral in winter en lente staat tijdelijk het grondwater aan de oppervlakte. In de beboste delen vind je naast naaldhoutaanplanten ook de eik en berk, de typische boomsoorten van onze streek. De heiderelicten zijn echter sterk teruggedrongen. In deze heiderelicten treft men echter ook bijzondere en zeldzame planten, vogels, vlinders en insecten aan. Omwille van de sterke achteruitgang van deze bijzondere heidevegetatie en de diersoorten die er voorkomen bestaan de beheersmaatregelen in dit natuurgebied uit het omvormen van naaldbosaanplanten naar eiken-berkenbos en heide, het herstel van vennetjes en de instandhouding van de bestaande heiderelicten. Dit herstelbeheer krijgt ook bijzondere aandacht door middel van het LIFE+ natuurfonds van Europa. Het Maldegemveld en het Drongengoedbos behoren immers tot het NATURA 2000 netwerk, het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Door de heide te laten begrazen met schapen en runderen, een landgebruik dat ook eeuwenlang werd toegepast in het oude veldgebied, zorgt men voor verjonging en wordt de vergrassing en boomopslag sterk tegengegaan.
MaldegemveldTorenvalk
Hierdoor creëert men een mozaïek van heide en bos. Deze zogenaamde 'boomheide' heeft veel variatie in structuur wat vooral belangrijk is voor insecten en talrijke vogels. Dit natuurbeheer wordt reeds meer dan vijftien jaar uitgevoerd door de vele vrijwilligers van Natuurpunt Meetjeslandse Cuesta. De beheerplanning en beheeruitvoering worden nauwlettend opgevolgd door het beheerteam van de afdeling die ondersteuning krijgt van de professionele medewerkers van Natuurpunt.
Dit gevarieerde heidelandschap is niet alleen belangrijk voor dieren en planten maar ook voor mensen. Langs een bewegwijzerd wandelpad kan men kennis maken met dit open landschap, kortom men kan er vrij genieten van een oud stukje "Maldegem Veldt" van weleer.

Je kan de infofolder over heideherstel in het Maldegemveld downloaden (pdf ± 1,9 MB).

Beheerteam:

Kurt De Kesel, Luc Dellafaille, Annick Vercaemer

Info:

Kurt De Kesel (0474 48 30 22)

Steun het Maldegemveld met zijn unieke heidelandschap dicht bij huis en doe een gift.