Life in het Maldegemveld

De Europese Unie kent een onschatbare ecologische rijkdom. Om die natuur te beschermen riep Europa in het begin van de jaren ’90 het Natura 2000-netwerk en Life+ in het leven. Dit netwerk van speciale beschermingszones in Europa vormt vandaag de hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Om dit natuurbeleid financieel te
MaldegemveldLife
ondersteunen is het programma LIFE+ (L’Instrument Financier pour l’Environnement) van de Europese Commissie opgericht. Het biedt een belangrijke financiële steun voor zowel aankoop van gronden als voor het ontwikkelen van milieuprojecten rond natuurbeheer en natuurbehoud in de verschillende Natura 2000 gebieden in Europa.
Omwille van het uniek karakter van de heide wordt het natuurbeheer in het Maldegemveld ondersteund door Vlaanderen en Europa via de Life-projecten ‘Atlantische heide’ en 'Vlaams Veldgebied. Met de financiële inbreng via het Life project 'Intermediaire Atlantische heide' kon Natuurpunt meer dan 75 hectaren gronden verwerven in het Maldegemveld. Grootschalige beheerwerken en de opstart van extensieve begrazing werden er vanaf 1999 tot 2003 met succes uitgevoerd. Met het tweede Life project 'Vlaams Veldgebied' dat in 2009 is opgestart hoopt Natuurpunt het behoud en het herstel van dit bijzondere Natura 2000-leefgebied binnen de “Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig-Vlaanderen: westelijk en oostelijk deel” verder te zetten in de komende 5 jaren.

Hier vind je de foto's van activiteiten die door life+ werden gesteund.Grootschalige werken in het Maldegemveld in 2014

Life project Vlaams Veldgebied
Herstel van soortenrijke heide en graslanden


Afgravenbovenlaag2
Om de zeer waardevolle soortenrijke graslanden met sterzegge, tormentil en blauwe knoop kansen te bieden voert Natuurpunt werken uit. De bouwvoor, de bovenste bewerkte en vaak zwaar bemeste laag, van verschillende voormalige landbouwgronden wordt afgegraven. Zo verdwijnen de fosfaten die door de bemesting tot 30 cm diep in de bovenste grondlaag opgeslagen zijn en herstelt de oorspronkelijke voedselarme situatie zich. Zo kunnen soortenrijke graslanden en heidevegetaties terug ontwikkelen. De bloemenrijke plekken hebben ook een positieve invloed op heel wat vlinders, insecten, zoogdieren en vogels.

life_en_nature2000_185
Het Maldegemveld maakt deel uit van het Natura2000-netwerk van Europees beschermde natuurgebieden. Het project Vlaams Veldgebied geniet de financiële steun van de Europese Unie. Het Agentschap voor Natuur en Bos en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling “Europa investeert in zijn platteland “ co-financieren deze werken.

Uitgebreide informatie vind je in het december 2014 katern van Bos & Hei.

Info: Koen De hert, projectcoördinator : 0473 85 53 35 - Natuurpunt

2014_07_08_MV_werkenLifeII
Fotoreportage van de werkzaamheden

Met medewerking van LogoEuropa-flaglogo_natuurenbos