Start werken Life II Maldegemveld juli-augustus 2014

Om de zeer waardevolle soortenrijke graslanden met sterzegge, tormentil en blauwe knoop kansen te bieden voert Natuurpunt werken uit. De bouwvoor, de bovenste bewerkte en vaak zwaar bemeste laag, van verschillende voormalige landbouwgronden wordt afgegraven. Zo verdwijnen de fosfaten die door de bemesting tot 30 cm diep in de bovenste grondlaag opgeslagen zijn en herstelt de oorspronkelijke voedselarme situatie zich. Zo kunnen soortenrijke graslanden en heidevegetaties terug ontwikkelen. De bloemenrijke plekken hebben ook een positieve invloed op heel wat vlinders, insecten, zoogdieren en vogels.
Meer info vind je in het december 2014 katern van Bos & Hei.

 • IMG_0011.JPG
 • IMG_0011a.JPG
 • IMG_0013.JPG
 • IMG_0014.JPG
 • IMG_0016.JPG
 • IMG_0019.JPG
 • IMG_0022a.JPG
 • IMG_0023.JPG
 • IMG_0024.JPG
 • IMG_0025a.JPG
 • IMG_0026.JPG
 • IMG_0026a.JPG
 • IMG_0031.JPG
 • IMG_0033.JPG
 • IMG_0034.JPG
 • IMG_0036.JPG
 • IMG_0038.JPG
 • IMG_0042.JPG
 • IMG_0043.JPG
 • IMG_0047.JPG
 • IMG_0050.JPG
 • IMG_0051.JPG
 • IMG_0052.JPG
 • IMG_0053.JPG
 • IMG_0054.JPG
 • IMG_0058.JPG
 • IMG_0059.JPG
 • IMG_0060.JPG
 • IMG_0008.JPG
 • IMG_0018.JPG
 • IMG_0108.JPG
 • IMG_0109.JPG
 • IMG_0111.JPG
 • IMG_0112.JPG
 • IMG_0114.JPG
 • IMG_0591.JPG
 • IMG_0594.JPG