Het Kattenbos-Zegbroek


SlankeSleutelbloem
Het 4 ha grote bos is gelegen aan de Varenstraat te Ursel. Op de biologische waarderingskaart is het ingekleurd als biologisch zeer waardevol. Bij plantenliefhebbers is het bos vooral bekend om zijn voorjaarsbloeiers. Bosanemoon, slanke sleutelbloem, speenkruid, gele dovenetel, muskuskruid, dotterbloem, pinksterbloem, zenegroen en nog vele andere planten toveren vanaf april het bos om tot één groot bloementapijt. Jaarlijks vinden wij er een aantal grote keverorchisen en in 2003 bloeiden op 3 plaatsen breedbladige wespenorchis (tijdens de zomer van 2004 waren er al een 30 tal) Naast de aangeplante populieren komen els, es, meidoorn en gelderse roos er het meest voor. In een poel en andere laaggelegen delen vinden wij bruine kikker en pad.
Rond het Kattenbos liggen natte weiden die omzoomd zijn met knotwilgen. ’s Winters verblijven hier wulpen en op doortrek watersnip, regenwulp en grutto. In maart ’96 foerageerden hier enkele weken een groep kleine zwanen, wilde zwaan en meer dan 700 grutto’s. De bijzonderste broedvogels in en rond het bos zijn grasmus, bosrietzanger, steenuil en gekraagde roodstaart. In 1998 was er in de buurt (in het Saluinbos) een broedgeval van rode wouw.
Zwartkop
Een tijd lang zag het er echter niet zo goed uit en vreesden wij voor de toekomst van het bos.
In 1989 werden de toen kaprijpe populieren gerooid nadat eerder het bos openbaar werd verkocht aan dhr. De Spiegelare, houthandelaar van Kleit. De eigenaar was akkoord na het rooien van de bomen het bos te verkopen aan het vroegere Natuurreservaten. Het liep echter mis. Door een negatief advies, dat gebaseerd was op een spijtig misverstand, besloot de vzw niet te kopen. Bijna 2 jaar na het afspringen van de koop kwamen wij aan de weet dat een plantenkenner van buiten onze regio zich vergist had van bos bij het geven van zijn negatief advies.
De gemiste aankoop had heel wat negatieve gevolgen voor het bos. Tijdens de winter van ’90-’91 werd het gebied heraangeplant met populieren, de grachten werden uitgediept zodat de vroegere vochtige plaatsen er uitgedroogd bijlagen. Al deze werken hadden voor gevolg dat het bloementapijt voor een deel verdwenen was. De volgende zomer werden 10-tallen vrachtwagens met maaisel van de wegbermen van de provinciewegen in het bos gestort. Ook werd de weg die door het bos loopt verhard met allerlei afbraakmateriaal.
Zwam2
Gelukkig heeft het bos zich daarna opnieuw weten te herstellen. Op plaatsen waar brandnetels, distels en bramen de bovenhand kregen werd gemaaid en de laatste jaren is een verbetering merkbaar: de voorjaarsbloeiers krijgen weer de bovenhand. Vanaf 2000 bestond er een mondelinge overeenkomst om beheerwerken te mogen uitvoeren (hakhoutbeheer en maaien), wat een gunstige invloed had op de voorjaarsflora.
In 2014 heeft Natuupunt uiteindelijk toch het waardevolle bos kunnen aankopen, waardoor de toekomst van dit unieke, natte biotoop veilig gesteld is.
(Tekst Jan Pauwels)

Beheerders:

Steven Degraer (09 236 32 09), Marc Van Opstaele (09 374 60 64)

Steun het unieke Kattenbos-Zegbroek voor een blijvende natuurrijkdom in uw buurt en doe een gift.
(let op: dit natuurgebied is bij Natuurpunt bekend als Driesbeek-Kattebos)