Het Beheer van het Kattenbos


BeheerB
Men heeft meermaals geprobeerd om het bos te laten renderen door er populieren in aan te planten. Dit is voor het laatst gebeurd in de winter van 1990, na een totale verminking van de voorjaarsplanten en onderbegroeiing tijdens het rooien van de oude populieren. Het is echter geen succes want de omstandigheden zijn niet geschikt voor populier waardoor er nu, vooral midden in het bos, veel bomen rechtopstaand sterven. Het is dan ook de bedoeling van Natuurpunt om de natuurlijke boomvegetatie, zoals zwarte en grauwe els, hazelaar, éénstijlige meidoorn, gewone es, waterwilg en gelderse roos, die nu aanwezig is als onderbegroeiing, terug alle kansen te geven. In een eerste fase worden de buitenste rijen populier, die het meeste licht wegkapen, gerooid. Hierdoor krijgen de onderste lagen en dus ook de voorjaarsbloeiers opnieuw de mogelijkheid om zich ten volle te ontwikkelen. Ook wordt zo een bufferzone (mantelvegetatie) gecreëerd, waardoor de inwaai van stikstof uit de omgeving wordt afgeremd. Het is ook belangrijk om de instroom van de omliggende bemesting uit het bos te houden zodat de voorjaarsvegetatie kan behoed worden tegen oprukkende bramen, brandnetels en vergrassing. Door de extreem vochtige bodem is het unieke Kattenbosbiotoop zeer kwetsbaar en zal het, buiten de noodzakelijke beheerwerken om de voorjaarsbloeiers te beschermen, zo weinig mogelijk betreden worden en de bestemming rustgebied krijgen.
Aan de beheerwerken van Natuurpunt kan iedereen trouwens vrijwillig meehelpen en zo, hands on, kennismaken met onze lokale, soms minder gekende maar unieke natuurrijkdom.
Neem een kijkje op onze activiteitenpagina voor een overzicht van de beheer voormiddagen in onze natuurgebieden.