Flora en fauna in het Maldegemveld

Zoals de heiderelicten ten zuiden van Brugge (Schobbejakshoogte, Heideveld-Bornebeek, Gulke Putten en Vorte Bossen) bestaat het Maldegemveld uit een open heide- en boslandschap met droge en natte heidepercelen, struikstruwelen, heischrale of arme graslanden en eiken-berkenbos. Door zijn geografische ligging, meer bepaald tussen de Noord-Atlantische heiden van de Kempen tot
Maldegemveldmoeraswolfsklauw
Noord-Duitsland en de Atlantische heiden van Engeland en Frankrijk, staat het Maldegemveld onder invloed van een mild en vochtig zeeklimaat. Dit geeft aanleiding tot een uitzonderlijke planten soortensamenstelling met soorten van deze beide heidetypes. Het huidig verspreidingsgebied van dit heide type in Vlaanderen en Nederland omvat nog slechts 5 % van het verspreidingsgebied die in 1850 aanwezig was. Op de vochtige percelen delen vindt je Ronde en Kleine Zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Gagel, Gewone Dopheide, Heidekartelblad, Tweenervige Zegge, Blauwe Zegge KoningsVaren en Veenmos terwijl op de drogere plekken Struikheide, Blauwe Knoop, Tormentil, Fraai Hertshooi, Mannetjesereprijs en Stekelbrem groeien. Paddestoelen vindt je er volop. Zoals in de andere
MaldegemveldZwarteSpecht1
delen van het het Drongengoed vindt je er naast algemene soorten ook een groot aantal bedreigde soorten zoals de Holsteelboleet en Beekmijterje.
Typische vogels zoals de boompieper, nachtzwaluw en boomleeuwerik die reeds tien jaar of meer uit het Drongengoedbos verdwenen zijn worden er nu opnieuw opgemerkt langs bosranden of op de heide. In het open eiken- berkenbos broeden zwarte en bonte specht, fitis, tsijf-tjaf en boomklever terwijl de kuifmees en kruisbek vaker aantreft in de Grove dennen bestanden. Men ziet er met wat geluk overdag ook de buizerd, wespendief, sperwer of boomvalk overvliegen. Hier voelt de levendbarend hagedis zich thuis . Je ziet deze kleine hagedis vaak zonnen
MaldegemveldTorenvalk2
op de vele houtstapels langs het wandelpad of op een knuppelpad. De houtsnip en watersnip is een regelmatige wintergast in dit natuurgebied. Vos, wezel, bunzing, ree, damhert alsook een zevental muizensoorten hebben er hun stek of foerageren er vaak. Je vindt er ook enkele mooie poelen en vennen, die een bron van leven herbergen. Talrijke waterinsecten, een drietal soorten salamanders, padden en kikkers hebben er hun stek gevonden. De zeldzame vinpootsalamander gedijt er goed alsook bijzondere libellensoorten en waterjuffers zoals de Zwarte heidelibel en Tengere pantserjuffer. Deze poelen en vennen zijn de drinkplaatsen voor de Galloways die er de heide begrazen maar ook voor vele diersoorten. Tegen valavond zie je er vaak ook vleermuizen,
MaldegemveldBoomvalk
jagend in de dreven en open heide struwelen. De Dwergvleermuis , Rosse vleermuis, Grootoorvleemuis, Laatvlieger en watervleermuis zijn de soorten die er regelmatig gezien worden. Door de rijke afwisseling van vegetatie en de bloemrijke bermen langs het wandelpad gonst het er vanaf de lente van insecten allerhande. Je ziet ze in allerlei formaten, van klein tot groot, kleurrijk of onopvallend. Vaak betreft het warmteminnende soorten die in dit heidetype leven en daarom ook zeldzaam of sterk bedreigd zijn in Vlaanderen. We denken hierbij aan een groot aantal vlinders (Kleine IJsvogelvlinder, Kleine VuurVlinder, bruine eikenpage), nachtvlinders (Geoogde langsprietmot, Purpermotje), sprinkhanen (Gouden sprinkhaan,Snortikker), zweefvliegen, kevers (Grote Glimworm, zandloopkevers, Driehoornmestkevers) en wilde zandbijen (andoornbij, slokkousbij, lapse behangersbij) en wespen. Een goed overzicht van alle waarnemingen die in het Maldegemveld zijn gezien kan je vinden op waarnemingen.be. Prachtige foto's van deze bijzondere fauna en flora kan je vinden in de fotogalerij van het Maldegemveld of op het internet (zie hieronder).


Meer foto's van 't Maldegemveld vind je in de fotogalerij.
Kijk ook eens bij Ludo Goossens en Henk Wallays.


Cameraval in het Maldegemveld

JNM Eeklo heeft op 16 maart 2014 twee cameravallen opgehangen in het Maldegemveld
Ze hebben die daar 2 weken laten hangen en terug opgehaald.
Hieronder een compilatie van de mooie resultaten!

1. Haas 24/32. Uil (waarschijnlijk bosuil) 25/33. Bosuil 26/3
4. Bosuil met buit 27/35. Steenmarter 27/36. Wilde eenden 28/3
(Datum op tweede camera stond verkeerd)
7. Eekhoorn 19/38. Marter 21/39-13. Ree 23/314. Vos 25/3