Project in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen in het Maldegemveld


“Gestroomlijnd landschap Splenterbeek-Ede”Werken4
Om een oplossing te bieden aan de overstromingsproblematiek in het stroomgebied van de Ede worden in het Maldegemveld natuurlijke waterbergingszones aangelegd. Nieuwe vennen, poelen en plasdras zones worden op voormalige landbouwgronden uitgegraven. Door een herprofilering van het grachten-en drevenstelsel, het gedeeltelijk afgraven van de bouwvoor en het plaatsen van stuwen en dijkjes zorgt men dat het overtollige water wordt afgevoerd naar de nattere en lagere zones zodat aanpalende gronden geen nadelen hiervan ondervinden. Hierdoor zal het water plaatselijk worden opgehouden en kunnen soortenrijke natte graslanden en heidevegetaties terug ontwikkelen. Deze nieuwe waterzones trekken snel nieuw leven aan, een leefgebied voor tal van vogels, amfibieën, insecten en libellen. We verwachten hier terug de watersnip, heidekartelblad, viervlek en vinpootsalamander. Nieuwe wandeldijken en knuppelpaden zullen er ook gerealiseerd worden. Deze zorgen voor een bijkomende belevingswaarde langsheen de nattere zones en sluiten aan op het wandelpad binnen dit prachtig natuurgebied.
Dit project werd trouwens ook genomineerd voor de groene pluim 2014 van Groen Maldegem.

Uitgebreide informatie vind je in het december 2014 katern van Bos & Hei.

Info: Dienst integraal Waterbeleid – Provincie Oost-Vlaanderen: 09 267 76 00
Bedrag der werken: 112 896,76 € (excl. BTW)2014_07_08_MV_werkenProvincieOVLSept            presentatie_groene_pluim-2014-natuurpunt_MK_Web-1
Fotoreportage van de werkzaamheden      Presentatie Groene pluim 2014


Met medewerking van Logo_OVL_BL_3Qlife_en_nature2000_185