Start werken "Gestroomlijnd landschap" juli-augusuts 2014Om een oplossing te bieden aan de overstromingsproblematiek in het stroomgebied van de Ede worden in het Maldegemveld natuurlijke waterbergingszones aangelegd. Nieuwe vennen, poelen en plasdras zones worden op voormalige landbouwgronden uitgegraven. Door een herprofilering van het grachten-en drevenstelsel, het gedeeltelijk afgraven van de bouwvoor en het plaatsen van stuwen en dijkjes zorgt men dat het overtollige water wordt afgevoerd naar de nattere en lagere zones zodat aanpalende gronden geen nadelen hiervan ondervinden. Hierdoor zal het water plaatselijk worden opgehouden en kunnen soortenrijke natte graslanden en heidevegetaties terug ontwikkelen. Deze nieuwe waterzones trekken snel nieuw leven aan, een leefgebied voor tal van vogels, amfibieën, insecten en libellen. We verwachten hier terug de watersnip, heidekartelblad, viervlek en vinpootsalamander. Nieuwe wandeldijken en knuppelpaden zullen er ook gerealiseerd worden. Deze zorgen voor een bijkomende belevingswaarde langsheen de nattere zones en sluiten aan op het wandelpad binnen dit prachtig natuurgebied.
Dit project werd trouwens ook genomineerd voor de groene pluim 2014 van Groen Maldegem.
Meer info vind je in het december 2014 katern van Bos & Hei.

 • IMG_0038-1.jpg
 • IMG_0039-1.jpg
 • IMG_0040-1.jpg
 • IMG_0041-1.jpg
 • IMG_0042-1.jpg
 • IMG_0043-1.jpg
 • IMG_0014.JPG
 • IMG_0016.JPG
 • IMG_0017.JPG
 • IMG_0019.JPG
 • IMG_0023.JPG
 • IMG_0033.JPG
 • IMG_0091.JPG
 • IMG_0092.JPG
 • IMG_0094.JPG
 • IMG_0095.JPG
 • IMG_0096.JPG
 • IMG_0097.JPG
 • IMG_0101.JPG
 • IMG_0114.jpg
 • IMG_0119.JPG
 • IMG_0094.JPG
 • IMG_0573.JPG
 • IMG_0576.JPG
 • IMG_0581.JPG
 • 023.JPG
 • 026.JPG
 • 028.JPG
 • 033.JPG
 • 035.JPG
 • 040.JPG
 • 044.JPG
 • 046.JPG