Het Beheer in Burkel

Het natuurbeheer is hier in de eerste plaats gericht op herstel. Dit houdt in dat de oude dichtgestorte vlasrootput in eer hersteld wordt en dat ernaar gestreefd wordt exotische boomsoorten te verwijderen omdat ze geen concurrentie tolereren en al snel tot een biologische verarming leiden. Ook dominante stukken grove den worden gedund. Een aantal Amerikaanse eiken werd geringschorst op enkele meter hoogte waardoor ze afsterven en nog later op die hoogte afkraken, zodat ze jarenlang behuisd kunnen worden voor holbewonende vogels en allerlei insecten. Om diezelfde reden wordt dood hout van spontaan gestorven berken, zomereiken en kastanjes op stam gelaten. In de gemaaide bosrand en langs het wandelpad groeien valse salie en tormentil naast typische soorten voor oude bossen zoals kruipend zenegroen en salomonszegel.