De 3-bekenfietsroute Slabbaartsbeek-Gottebeek-Wagemakersbeek


Deze
Wag_11_2_D600_DSC4415
fietstocht is zo'n 53,5 km lang en volgt de loop van de Slabbaartsbeek vanaf Westvoorde, door Knesselare en via de grens met Sint-Joris tot aan de monding in het kanaal Gent-Brugge. We volgen verder het kanaal Gent-Brugge en zoeken de Gottebeek op, die ook in dit kanaal uitmondt, en volgen die stroomopwaarts tot aan de Drongengoedweg. Vandaar rijden we naar Onderdale waar we de vallei van de Wagemakersbeek opzoeken en die we via het Keigat en Oostwinkel volgen tot aan de monding in het Schipdonkkanaal.


Je kan een afdruk maken van het wandelparcours, het gps-bestand downloaden op je computer of rechtstreeks naar je gps-toestel.
Je hoeft enkel op de knop 'Downloaden • Afdrukken' te klikken.