Burkel - gele wandellus door het Kallekesbos


Burkel ligt tussen twee ontginningshoeves (Papinglo en Groot Burkelhof) van waaruit de monniken in de middeleeuwen het gebied trachtten te ontginnen wat zijn sporen in het landschap naliet in de vorm van dreven in dambordpatroon. Omwille van de ondiepe kleilaag evolueerde Burkel door de eeuwen tot een lappendeken met tal van vochtige bossen op grond die minder geschikt was voor de landbouw. Deze bossen vormen biologisch waardevolle "stapstenen" tussen het Drongengoedbos en het Kallekesbos. Samen met het Kallekesbos zelf spreken we van "Burkel".

Het Kallekensbos met zijn rijke voorjaarsflora en zeldzame stengelloze sleutelbloem is een flink stuk natter en ligt rond het Groot Burkelhof. Middelste bonte specht, boomklever en wielewaal zijn hier vaste klanten.

Tussen Kapellebos en Kallekesbos in liggen talloze kleine percelen bos bv. een stukje bos langsheen de Vijverbeek. In het voorjaar bloeien bosanemoon, slanke sleutelbloem en dotterbloem hier uitbundig.


Je kan een afdruk maken van het wandelparcours, het gps-bestand downloaden op je computer of rechtstreeks naar je gps-toestel.
Je hoeft enkel op de knop 'Downloaden • Afdrukken' te klikken.