Burkel - rode wandellus door het Kapellebos


Burkel ligt tussen twee ontginningshoeves (Papinglo en Groot Burkelhof) van waaruit de monniken in de middeleeuwen het gebied trachtten te ontginnen wat zijn sporen in het landschap naliet in de vorm van dreven in dambordpatroon. Omwille van de ondiepe kleilaag evolueerde Burkel door de eeuwen tot een lappendeken met tal van vochtige bossen op grond die minder geschikt was voor de landbouw. Deze bossen vormen biologisch waardevolle "stapstenen" tussen het Drongengoedbos en het Kallekesbos. Samen met het Kallekesbos zelf spreken we van "Burkel".

Het Kapellebos is een biologisch waardevol eiken-berkenbos met vele zoete kersenbomen met hun overweldigende lentebloei en veel hulst, meidoorn en lijsterbes. Het bos herbergt broedende roofvogels en spechten, eekhoornnesten in weelderige lianen van wilde kamperfoelie en bijzondere paddenstoelen (o.a. gele knotszwam), mossen en korstmossen.

Tussen Kapellebos en Kallekesbos in liggen talloze kleine percelen bos bv. een stukje bos langsheen de Vijverbeek. In het voorjaar bloeien bosanemoon, slanke sleutelbloem en dotterbloem hier uitbundig.


Je kan een afdruk maken van het wandelparcours, het gps-bestand downloaden op je computer of rechtstreeks naar je gps-toestel.
Je hoeft enkel op de knop 'Downloaden • Afdrukken' te klikken.