Het Wastinepad


Het Maldegemveld was vroeger een uitgestrekt veldgebied, met soortenrijke heidevegetaties, veldvijvers, eiken-berkenbosjes en kreupelhout. Tot voor kort bleef hier weinig van dit oud veldgebied over, teruggedrongen op bermen langs dreven en bosranden. Toen kwamen er ook vele veldvijvers voor. Natuurpunt maakte er werk van om dit te herstellen. Door deze grote werken werd ook het wandelpad uitgebreid. Zo kan men op enkele dijken langs de natuurlijke waterbergingszones wandelen. Het is de moeite waard om deze nieuwe biotopen geregeld te voet te ontdekken en te zien evolueren.


Je kan een afdruk maken van het wandelparcours, het gps-bestand downloaden op je computer of rechtstreeks naar je gps-toestel.
Je hoeft enkel op de knop 'Downloaden • Afdrukken' te klikken.