Welkom bij Natuurpunt Maldegem-Knesselare

Natuurpunt v.z.w. is een Vlaamse natuurvereniging die via zijn lokale afdelingen de natuur wil beschermen en iedereen er op een milieuvriendelijke manier van laten genieten. Door te werken met lokale afdelingen kan Natuurpunt v.z.w. de natuur van bij de bron veilig stellen.
Als plaatselijke afdeling in de regio Maldegem - Knesselare richten wij onze aandacht vooral op de 4 natuurgebieden. Het beheer van deze natuurgebieden wordt grotendeels gestuurd vanuit Natuurpunt v.z.w. Niet alleen beheer en uitbreiding van natuur zijn onze focuspunten. Om iedereen er van te laten genieten worden er regelmatig wandelingen georganiseerd. Als je echt het gevoel wilt hebben constructief mee te werken aan de ontwikkeling van de natuur zijn de beheerdagen in onze natuurgebieden een absolute aanrader!
Op onze site vind je alle info over onze afdeling, natuurgebieden, wandelingen en beheermomenten.
Extra aandacht gaat ook uit naar soortenbescherming.
Voor sfeerbeelden van activiteiten verwijzen we graag naar onze fotogalerij.


Contactpersonen contact   Facebookpagina volg ons op Facebook   YouTube bekijk ons op YouTubeNa het Landschapspark DrongengoedBedankt Natuurpuntvrijwilliger!

29 februari tot 8 maart
Week van de vrijwilliger

DANKJEWEL VOOR ZOVEEL INZET!

Van 29 februari tot 8 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Het ideale moment om jou, Natuurpunter, te bedanken voor je inzet. De natuur en al haar bezoekers zijn je dankbaar!

Comp 1_2


Amfibieëntrek gaat van start!

De
Paddentrek480
jaarlijkse amfibieëntrek komt er aan. Een hachelijke onderneming, omdat heel wat padden, kikkers en salamanders daarbij een weg moeten oversteken. Daarom is jouw hulp meer dan welkom.
Het lengen van de dagen, malse regen, zachtere temperaturen: meer hebben amfibieën niet nodig om uit hun winterslaap te ontwaken. Dan trekken ze massaal naar vijvers en sloten om een partner te zoeken of eitjes af te zetten. Vaak moeten ze een weg over, waardoor velen nooit de overkant bereiken.

Veilige oversteek in het Landschapspark Drongengoed

Ook in het Landschapspark Drongengoed wagen amfibieën de oversteek. Daarom zal de Drongengoedweg, vanaf het kruispunt met de Oude Bruggeweg tot aan parking Krakeel, tussen 16.30 u ’s avonds en 7.30 u ’s morgens van zondag 16 februari 2020 tot en met zondag 15 maart 2020 niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Wanneer de paddentrek precies start en de Drongengoedweg afgesloten wordt, hangt af van de natuur. Hou de gemeentelijke informatiekanalen in de gaten voor alle updates en gedetailleerde info.

Rij voorzichtig

Niet alleen in het Drongengoed steken amfibieën de weg over. Dat is ook zo aan de Kraenepoel of in de Oostmolenstraat, Schoonberg, Schuurlo, Keigatstraat en andere straten het geval.
Matig je snelheid en draag mee zorg voor onze natuur.bontbekplevier-word-lid-natuurpunt-lighteye-2
Meer dan 110.000 gezinnen zijn reeds lid van Natuurpunt!

Wil je ook helpen om de natuur in je buurt te beschermen? Voor € 30 ben je een jaar lang lid.

Je voordelen:
Prachtige fiets- en wandelgids over de mooiste natuurgebieden van België
Kortingen bij A.S. Adventure, Torfs, de Natuurpunt Winkel
Magazine Natuur.blad over natuur dichtbij

Drie redenen om lid te worden van Natuurpunt >>
Genieten
Honden-aan-de-leiband-300
van de natuur tijdens een ontspannen wandeling met je hond, het kan. In de meeste gebieden van Natuurpunt zijn honden welkom aan de leiband.

Waarom aan de lijn

• ANDERE BEZOEKERS
Vooral kinderen maar ook volwassenen ervaren loslopende honden als bedreigend, ook al doet jouw hond niets.

• WILDE DIEREN
Zowat alle dieren in de natuur zijn bang voor honden, ook als ze niets doen. Komt een hond te dicht in de buurt, dan schrikken de dieren op en vluchten weg. Dieren die regelmatig worden verstoord, zullen uiteindelijk vertrekken.

• VOGELS
Veel weidevogels nestelen in het veld. Op het moment dat ze te vaak verstoord worden, laten ze hun nest achter. Veel vogels zoeken hun voedsel op de grond, door verstoring van een hond moeten ze opvliegen. Daardoor eten ze minder en het kost ook nog eens veel energie. Als dit vaak gebeurt worden de vogels zwakker en gaan ze minder eieren leggen.

• GRAZEND VEE
In gebieden met begrazing moet ook rekening gehouden worden met de grazers.

NATUURGEBIED IS GEEN HONDENTOILET
In ons sterk verstedelijkt Vlaanderen worden natuurgebieden steeds meer een hondentoilet. Neem een poepzakje mee, zodat er niets achter blijft in de natuur.

In de meeste Vlaamse gemeenten is het sowieso verplicht je hond aan de lijn te houden.Voorbije activiteiten


Werkmoment Ten Doorn in het Torrebos • vrijdag 14 februari 2020
2020_02_14_Torrebos_TenDoorn_Eeklo_Landbouw
Leerlingen van Ten Doorn in Eeklo hebben heel wat praktijkervaring opgedaan in het Torrebos.

Beheervoormiddag langs de Kanaalberm • zaterdag 25 januari 2020
2020_01_25_Beheer_Kanaalberm
In de koude mistige ochtend, nog nagenietend van het vrijwilligersfeest van vorige week, doken we deze week het talud van de kanaalberm af. Zes noeste krijgers van hark en riek gingen de gemaaide struwelen van braam te lijf. Een uitdaging voor de conditie en het evenwicht. Soms zwierig als een berggeit, soms schuifelend als op een ijspiste, maar steeds vol goede moed werden weer bergen werk verzet. Onze wapens werden enkel opzij gelegd voor een heerlijke portie toverdrank. Of hoe moeten we die heerlijke warme chocolademelk van Katrien anders noemen? Volledig opgeladen doken we nog even tussen de gaspeldoorn struiken om ook daar de laatste maairesten en het zwerfvuil van de lokale vissers op te vissen.

Bedankt Katrien, Paulien, Anne, Johan, Herman en Thomas om deze klus te klaren.
We zullen de vruchten er van plukken op de kalenderwandeling langs het kanaal deze zomer.

Vrijwilligersfeest • zaterdag 18 januari 2020
2020_01_18_Spaghettiavond
Zaterdagavond, 18 januari 2020, was de gezellige spaghetti-avond voor al onze trouwe vrijwilligers. Dat er meer dan spaghetti op het menu stond, bewijst het fotoverslag.
Natuurwandeling Onderdale - Keigatbos • zondag 5 januari 2020
2020_01_05_Natuurwandeling
De eerste maandelijkse wandeling van 2020 start in Onderdale - Ursel. We verkennen vandaag het landschap ten zuiden van het vliegveld. Onze gids Steven, en velen met hem, droomt van open bosverbindingen tussen de natuurgebieden in Burkel, het Maldegemveld/Drongengoed en het Keigatbos om zo een aaneengesloten ‘Drongengoedwoud’ te bekomen. Deze wandeling toont aan dat, mits enkele bijkomende inspanningen en wat goede wil, we daar niet zo ver van af hoeven te zijn.
Langs de prachtige Vlooiendreef zien we verschillende percelen met recent en minder recent aangeplante bomen en struiken en hebben we ook een mooi zicht op de wijdse vallei van de Wagenmakersbeek, een van de vijf beken die op en rond het hoog gelegen vliegveld beginnen. Vogels houden van dit dreeflandschap met struiken en bomen die hen bescherming bieden. Al vlug spotten we een groepje staartmezen dat kwetterend van kruin tot kruin fladdert. In een weide juist naast het vliegveld schrikt, elke keer een vliegtuig opstijgt, een groep spreeuwen en kramsvogels op. Van het vliegveld, dat zo’n 3 km lang is, is nog geen kilometer nodig voor het opstijgen en landen van de sportvliegtuigjes waardoor het overgrote deel van het beton zou kunnen verdwijnen. Dit zou de wateroverlast vanaf dit immense verharde oppervlak in de lager gelegen omliggende gemeenten verminderen, de toegankelijkheid van het Drongengoed bevorderen en een uitbreiding van bos en natuurlijk grasland mogelijk maken. Een win-win scenario voor iedereen.
We stappen verder langs de Brugstraat richting het Keigatbos. Ook hier zien we verschillende oudere en nieuwer aangeplante percelen bos, als stapstenen tussen het Drongengoedbos en het Keigatbos: het is erg duidelijk dat de afstand tussen beide natuurgebieden echt niet groot en dus overbrugbaar is. Na het dwarsen van de Eekloseweg stappen we door het bos dat recent werd aangekocht door Natuurpunt en opengesteld voor het publiek via een feeëriek kronkelend en frequent bewandeld pad. In het Keigat wordt bos geregeld afgewisseld met mooie, door struiken en bomen omzoomde, oude weiden die voor een schitterend en rijk gevarieerd landschap zorgen. Via het Konijntje en de Molenkouterstraat, waar we nog een vrij zeldzaam geworden roek spotten in de weide, komen we terug aan de kerk in Ursel.
Is daar nu geen Nieuwjaarsreceptie in volle gang? Wij allen daarheen!
Santé, op een gezond en natuurvriendelijk 2020 🥂!

Beheervoormiddag in het Maldegemveld • zaterdag 28 december 2019
2019_12_28_Beheer_maldegemveld
Met negen vrijwilligers waren we, rond 9h, weer present aan de NP loods. Geen zonnige morgen echter, maar eerder grijze wolken aan de horizon. Het was wel niet koud, temperaturen ruim boven de 7 °C op deze winterdag. Niet echt normaal te noemen. Alle materiaal werd opgeladen in de kar. Er was echter een klein probleempje met onze blauwe traktor, die netjes was gepoetst door Rietje: de batterij was plat maar met behulp van startkabels en een andere batterij konden we het probleem snel oplossen.
Met z’n allen trokken we naar het perceel waar deze zomer terug blauwe knoop, heidekartelblad, liggende vleugelbloem, zonnedauw en mannetjesereprijs prachtig in bloei stonden. Een heel interessant heischraal grasland dat 15 jaar terug nog een maisakker was. Door de bouwvoor er af te graven werd de fosfaatrijke bovenste bodemlaag afgevoerd. Hierdoor kwam de zaadbank van deze typische planten terug bloot te liggen wat de kieming sterk heeft bespoedigd. Ook werd maaisel van de heischrale bermen rond het vliegveld er uitgespreid. Beide ingrepen blijken dus heel succesvol te zijn, gezien we er nu massaal deze plantjes zien bloeien. Veel vlinders, zweefvliegen, solitaire bijen en een broedende boompieper kunnen dit ook sterk appreciëren; we kregen deze dieren er dan ook deze zomer te zien! Nazorg is echter essentieel opdat dit perceel niet dichtgroeit met jonge berk of pitrus. Door drie vrijwilligers waren op het perceel alle jonge berken en pitrus vooraf gemaaid en het maaisel werd er vandaag afgevoerd.
Na een deugdzame koffie of warme chocomelk, dankzij Katrien, startten we dan met de opkuis van enkele takkenhopen langs de dreef. Deze takken werden afgevoerd naar beide kijkheuvels om de takkenwal rond de zitbank te verstevigen. We waren echter nog niet voldaan! Een derde taak hadden we graag ook willen afwerken. Het maaisel van de heide die we op een perceel aan het einde van de Prinsevelddreef deze zomer hadden uitgespreid, werd samen gerakeld en op de kipkar opgeladen. Ook op dit perceel zijn reeds enkele interessante planten, typisch voor heischrale graslanden, zoals geelgroene zegge en egelboterbloem, geïnventariseerd. We zagen er ook een bruine kleine muis, een dwergmuis, en vonden een muizennest in het maaisel. De kipkar werd boordevol geladen onder het deskundige oog van Herman. Het maaisel werd afgevoerd naar een verzamelplaats om er compost van te maken. Een bioboer heeft hiervoor interesse.
Kortom het was een heel geslaagde werkvoormiddag, we hebben er van genoten. Bedankt aan iedereen voor de hulp op deze laatste beheerdag van 2019, hopelijk zien we jullie ook de volgende keer in 2020.
Het allerbeste voor het nieuwe jaar 2020!

Boomplantdag • zaterdag 7 december 2019
2019_12_07_Boomplantactie
1000 nieuwe bomen in het Maldegemveld!
Goed gewerkt: boompjes geplant door groot en klein, schapenwol opgehangen tegen geknabbel van wild, pauzeren in de gezellige werfwagen met heerlijke soep.
Oh ja, de Sint had meer dan plantgoed alleen...
En op de terugweg liet de kerkuil weten dat het goed was 😀.
Bedankt aan alle vrijwilligers!

Natuurwandeling in het Drongengoedbos/Maldegemveld • zondag 1 december 2019
2019_12_013_Natuurwandeling
Op deze vrij koude ochtend staan er om negen uur 12 mensen te wachten voor de maandelijkse natuurwandeling.

Vandaag is het thema van de wandeling: het bos- en heidebeheer in het Drongengoed en het Maldegemveld.
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voert de laatste tijd opvallende kappingen uit op percelen in het Drongengoedbos. Dit gebeurt niet willekeurig maar is bedoeld om de biodiversiteit in het bosgebied te vergroten, voornamelijk door een verbinding te creëren tussen de heidevelden op het vliegveld en die van het Maldegemveld. Het prachtige en zeer divers uitgebouwde Maldegemveld, waar we zowel struik- als dopheide vinden (vrij uniek in Europa) is het resultaat van decennialang volgehouden en gericht natuurbeheer door Natuurpunt. Door het kappen van voornamelijk Amerikaanse eiken, dennen en sparren, exoten die hier ooit geplant zijn voor houtproductie, wil het ANB een gelijkaardig, halfopen, bomenrijk heidegebied creëren. Soms moet er ingegrepen worden om de fouten die vroeger, om economische redenen (vb. houtproductiebossen), gemaakt zijn, te herstellen en zo de natuur te helpen om weer natuurlijk natuur te kunnen zijn.
Iedereen zal beamen dat het zeer aangenaam wandelen is in het Maldegemveld. Hoe groter dit biotoop wordt en bijgevolg hoe meer biodiversiteit, hoe meer dit robuuste stukje natuur ook zal opgewassen zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
Want actie tegen klimaatverandering en milieuproblemen is meer dan ingrijpen op de CO2 in de lucht. Ook het vergroten van de biodiversiteit is belangrijk. Het een kan natuurlijk ook hand in hand gaan met het ander: in en rond het Drongengoed/Maldegemveld is er de laatste jaren al meer/evenveel bos aangeplant dan er nu verdwijnt/verdwenen is voor de heide! Dit valt natuurlijk minder op omdat bomen hun tijd nemen om te groeien en bos te worden. Tijd die wij steeds minder lijken te hebben en te geven…

Na de deugddoende wandeling zijn we het allemaal eens: het Drongengoed/Maldegemveld is een prachtig natuurgebied waar wandelaars welkom zijn om te genieten van de rust en pracht van de natuur.

Volgende zaterdag, 7 december, is er trouwens opnieuw een boomplantdag van Natuurpunt Maldegem-Knesselare, op een perceel ten noorden van het Maldegemveld!

Beheervoormiddag in het Kattenbos • zaterdag 23 november 2019
2019_11_23_Kattenbos_beheer
15 natuurliefhebbers zijn present aan het Kattenbos op deze druilerige zaterdagmorgen. De 'vaste ploeg' is vandaag versterkt door enthousiaste medewerkers van Amon, een ICT rekruteringsonderneming uit Gent. Na wat uitleg over het Kattenbos en de verdeling van de werkploegen vliegen we erin. Drie groepen gaan de bramen, aan de voorkant van het bos en aan de poel achteraan, te lijf met bosmaaiers, antenneharken en rieken. Het maaisel wordt zoveel mogelijk uit het bos gedragen en op een hoop in de weide vooraan gelegd. De bedoeling is daardoor de bodem te verarmen zodat vooral bramen het moeilijker zouden krijgen maar in de huidige, met stikstof verzadigde, omgeving blijft dit een zeer moeilijke strijd.
In dit drassige bos waaien geregeld kleine boompjes en grote populieren om. De meeste blijven gewoon liggen en zorgen voor een divers en gezond ecosysteem. Sommige belanden echter op het wandelpad en dienen daar verwijderd te worden. Op het wandelpad langs de zuidzijde van het bos hebben twee brugjes het begeven. Ook die worden hersteld met nieuwe, in de lengte doorgezaagde, stammen van de omgewaaide bomen. Technische problemen zorgen er voor dat niet alle vooropgestelde taken kunnen afgewerkt worden. Gelukkig laat de vaste bevoorradingsploeg het niet afweten en kunnen we rond elf uur genieten van heerlijke pompoensoep met brood.
Dank aan iedereen die meegeholpen heeft en hopelijk tot de volgende keer.

Wandeling Diabetes Liga Meetjesland • zondag 17 november 2019
2019_11_17_Diabeteswandeling
Het werd een stralende herfstdag waarop Diabetes Liga Meetjesland zijn wandelprogramma afsloot in het Maldegemveld. Bedankt aan alle deelnemers, toevallige passanten en vrijwilligers. We hebben genoten van jullie glimlach in het zonnetje, jullie mooie complimenten over onze werking en de gezellige babbels. Geniet dus nog even na van deze prachtige dag met de foto's van Photography Bjorn
Wil je ons een financieel schouderklopje geven, kan dit via volgende link: http://steun.natuurpunt.be/project/1236/contribute
Wil je graag lid worden, geef ons een seintje en we helpen je graag verder.

Gespot in oktober 2019 • enthousiaste vrijwilligers op pad
2019_10_Gespot_Katrien
REGEN ... was broodnodig na de super warme en droge zomer.

En toch zijn vele “te doen taken” afgewerkt met prachtig herfstweer, picnic met zon inbegrepen.
Onze dank gaat naar “de ploeg van Wingene”, “de berkenjagers”, “de dames en 1 heer-ploeg”, “de katploeg”, de schapen-oppasser, de materiaalmeester, de kok van de lekkere soep en alle andere vrijwilligers die meehielpen en zij die “werken achter de schermen”.
Wandelpaden werden gemaaid (tot spijt van het witte monster… een “kluifzwam”), dreven werden opengemaakt, takkenwallen werden gerenoveerd, heidebeheer zorgde voor extra groeikansen voor zeldzame planten, pitrus en Amerikaanse vogelkers (bospest) werden groeikansen ontnomen, zwerfvuil zoals broodresten, ballonresten en witte doekjes werden opgeruimd en nog vele andere grote en kleine klusjes konden afgevinkt worden.
Dat meer en meer wandelaars terugkomen met vrienden en familie is een pluim voor het “Maldegemveld” maar maakt het natuurgebied natuurlijk ook kwetsbaarder... niet iederéén blijft op de wandelpaden, niet iederéén respecteert het “niet oogsten”, niet elke hond blijft aangelijnd, zelfs quads worden soms gespot.
Een natuurgebied beschermen... het blijft een werk van lange adem.

2019… nog niet te laat • talloze natuurmomenten in 2019
2019_Beheer_Katrien
Kom ons helpen … op een zaterdagvoormiddag of "midden-in-de-week" of heel vroeg in de morgen. Leer de seizoenen herkennen, leer onze vrijwilligers kennen, wat doen ze, hebben ze benen of poten, waarom willen ze zorg dragen voor een natuurgebied en verdienen ze een pluim, waarom slapen ze zo goed na een werkmoment in de natuur,  waarom zijn we zo blij dat het eindelijk regent.
Geniet van sfeer- en actiebeelden gemaakt door een enthousiaste vrijwilliger tijdens de voorbije maanden.

Inhuldiging bank voor Etienne aan de Kanaalberm • zondag 6 oktober 2019
2019_10_06_Bank_Etienne5
Toen onze voorzitter mij vorige week vroeg om hier een woordje te doen rond het verder zetten van het beheer, kon ik dat uiteraard niet weigeren.
Ik heb krabbels gemaakt over 30 jaar natuurbeheer aan het kanaal.
Over het passionele werk van Etienne dat ik met mondjesmaat probeer verder te zetten, maar het zijn zeer grote schoenen om in te lopen.

Uiteindelijk kwam ik uit op het volgende. Een tekst uit de buik en het hart over een voorbeeld.
Er is voor mij één begrip dat hier het beste bij past:

MITAKUYE OYASIN

Een gezegde bij de native Americans. Vrij vertaald “We zijn allen verbonden”.
Zoals de bomen in het bos via hun wortels en zwamdraden verbonden worden, is het een netwerk van onzichtbare draden tussen mensen, de natuur, alles in het universum.

De indianen leven samen met de planten en dieren en nemen nooit meer van moederaarde af dan noodzakelijk is. Indianen en Sjamanen voelen steeds de speciale band met de natuur. We zijn allen verbonden “Mitakuye Oyasin” is daarbij een integraal deel van hun geloof. Als al onze relaties geëerd worden als heilig en als we respect hebben voor elk deel van de schepping, is het paradijs nabij.

En dat is hoe ik mij Etienne herinner. Iemand die respect had voor zijn medemens en alles om hem heen. Iemand die direct verbindingen maakte en zijn passie deelde. Iemand die heel veel van deze onzichtbare verbindingen maakte.

Zelf heb ik helaas te weinig tijd kunnen doorbrengen met Etienne. Maar in die paar ontmoetingen was Etienne er (als ik Lia mag geloven) van overtuigd dat ik zijn werk hier ging verder zetten. Alleen had ik gehoopt het niet zo snel te hoeven doen en eerst nog veel meer van hem te leren.

Etienne zal hier altijd aanwezig blijven. Van zijn bloemstuk in de boom aan de zwaaikom tot het bankje onder de eik in Sint-Joris en nu ook hier bij deze bank. Een bank van hout uit de gebieden waarvoor hij zo hard gevochten heeft, een bank van hout dat hij zelf heeft helpen verzagen, een bank gemaakt door jongeren die hij vast begeesterd zou hebben, een bank geplaatst door vrijwilligers die zijn werk willen verder zetten, een bank onthuld in het bijzijn van mensen die hem liefhebben.

MITAKUYE OYASIN

Thomas

Natuurwandeling in het Maldegemveld • zondag 4 augustus 2019
2019_08_04_natuurwandeling
Met een 16-tal mensen trokken we 3 uur rond en het onverwacht gezelschap van een wespendief gaf mee fleur aan de wandeling.
Iedere deelnemer kreeg een bloemenzaad-mengsel, vermits de ochtendwandeling werd gesponsord door "Fred+Ginger".
In hun milieubeleid ondersteunen zij plaatselijke natuurverenigingen.
Natuurpunt Maldegem-Knesselare zal worden ondersteund met een donatie van 200 euro om de werking van de reservaten verder te kunnen ontplooien.

Nieuwe zitbanken Maldegemveld • vrijdag 21 juni 2019
2019_06_21_Banken_Maldegemveld
Vandaag werden 3 nieuwe zitbanken geplaatst in het Maldegemveld. De banken werden ontworpen, gemaakt en geplaatst door leerlingen van het atheneum van Maldegem. Hiervoor konden ze hout gebruiken dat een paar jaar geleden gezaagd werd van dode kastanjes uit het Maldegemveld.Vlinderwandeling langs de kanaalberm • zondag 2 juni 2019
2019_06_02_Natuurwandeling_Kanaalberm1
Een wandeling over dieren is altijd spannend, zowel voor de gids als voor de deelnemers. Je weet nooit wat er zal komen, maar het stelt zelden teleur. Zo ook vandaag.
Bij de verkenning vorige week zorgen een stevige wind en de vele bewolking ervoor dat er bijna geen leven te zien is.
Wat volgt is een spannende week waarin de gids dagelijks de weersverwachtingen checkt.
En ja hoor, wie had bij het vastleggen van de wandelingenkalender in december 2018 kunnen weten dat deze zondag zomers warm zou worden.
Vol verwachting en goede moed gaan we dan ook op stap over het pas gemaaide pad en zoeken wat we allemaal kunnen ontdekken. We blijven beneden op het trekpad en laten de steile hellingen aan de schapen.
Het eerste wat opvalt is de gaspeldoorn, ondertussen uitgebloeid, maar toch een struik die hier nog veel voorkomt en soms wel wat in toom moet gehouden worden.
De zuidhelling ligt er prachtig bij in de volle zon en verschillende vlinders zijn dan ook van de partij: de sint-jacobsvlinder, het groot dikkopje, het icarusblauwtje en ook het zeldzamer bruin blauwtje.
Een hommel steelt op sluwe wijze de nectar uit de bloemen van de smeerwortel en schuimcicaden verschuilen zich in hun witte schuimspinsel.
In een open zonnig plekje is een jonge hazelworm zich aan het opwarmen. Dat is reeds een hele tijd niet meer gezien langs de Kanaalberm. Ondertussen is een plasrombout bezig een onfortuinlijk blauwtje te verorberen. Dit zijn vrij uitzonderlijke waarnemingen.
De bloeiende rolklaver zorgt voor een schitterend geel spektakel terwijl aan de overkant een bosrietzanger zijn repertorium oefent. Even verder kan onze dag helemaal niet meer stuk: we ontdekken 3 exemplaren bijenorchis die dit jaar nu nog in vrij vroege bloei staan.
We keren terug langs het jaagpad bovenaan de berm en dromen nog van een Flabbaertbeek die terug in haar diepe bedding mag kronkelen met wijdse oevers die alle ruimte krijgen om een grote verscheidenheid aan planten te herbergen. Ja, zelfs overdag onder een broeierige zon kunnen we nog dromen…
Of misschien zit het vooruitzicht van een terrasje bij De Reisduif er voor iets tussen 😊.
Bedankt Thomas voor de leerrijke wandeling.

Vroegochtendwandeling met ontbijt in het Maldegemveld • zondag 5 mei 2019
2019_05_05_ontbijtwandeling
Vandaag vroeg uit te veren om mee te wandelen met de vroegochtendwandeling die start om 6 uur aan de loods van Natuurpunt. Een tiental dappere stappers is van de partij, nog wat slaperig, maar daar hebben de vogels op dit uur al helemaal geen last meer van.
Echte vogelkenners zijn er niet bij, maar dat hindert niet bij het genieten van het vogelconcert en van de mooie, maar toch wel zeer kille mei-ochtend.
We horen en zien de boompieper, roodborst, zwartkop, tjiftjaf, zwarte en groene specht en nog veel meer. Op verschillende plaatsen houden kleine en grote groepen reeën ons nauwlettend in de gaten.
En zit daar nu een koppel buizerds in de boom? Altijd mooi om deze imposante roofvogels te kunnen spotten.
Vlug wat verder stappen want onze magen beginnen te knorren. In de loods (jammer genoeg niet buiten in de zon dit jaar) genieten we van een zeer uitgebreid ontbijt. En of dat smaakt na een paar uur stappen door ons prachtige Maldegemveld!
Het ontbijt was overigens superlekker en iedereen kon gezellig bijpraten aan de fleurig versierde tafels.
Bedankt aan iedereen die geholpen heeft.

Beheervoormiddag in het Maldegemveld • zaterdag 27 april 2019
2019_04_27_Beheer_Maldegemveld
Regen voorspeld maar toch komt de zon reeds piepen om 0800… dit kan al niet meer fout gaan. Beetje vroeger vertrekken om koffie te maken, daar onze keukenprinses Katrien vandaag verstek moet laten gaan. Tractor en kipkar buitenzetten, wat palen en een hamer erop … meer hebben we vandaag niet nodig. We proberen het immers vanaf nu zo stil mogelijk te houden in onze gebieden om de broedende dieren zo weinig mogelijk te verstoren. Tegen 0900 staan we met 16 personen, waaronder 3 studenten van HoGent, aan de loods, klaar om erin te vliegen. We trekken naar een poel alwaar we een takkenwal bouwen zodat de koeien hem niet meer kunnen gebruiken als hun prive-zwembad. Luc en Thom vertrekken met kar en tractor om houtbussels (door Herman gemaakt gedurende afgelopen winter) te gaan laden en deze naar een volgende poel te brengen. Hier "weven" we de houtbussels tussen de prikkeldraad om eveneens de runderen uit de poel te houden. Na afloop is iedereen tevreden met het geleverde werk en kunnen we moe maar voldaan huiswaarts keren.
Bedankt aan allen om erbij te zijn… het was weer een leuke voormiddag met nieuwe "probeersels" die zeker en vast gezien mogen worden.

Beheervoormiddag in het Maldegemveld • zaterdag 13 april 2019
2019_04_13_beheer_maldegemveld
We zijn op deze zonnige maar frisse zaterdagmorgen met 3 man naar het Maldegemveld noord getrokken om enkele beuken, die door de storm van 10 maart omgewaaid waren, op te ruimen en klaar te leggen om de stammen uit het bos te halen. Het was een werkje waar we ons goed konden mee verwarmen en tegelijkertijd genieten van het zonnetje tijdens ons werk.


Natuurwandeling in en rond het Kattenbos • zondag 7 april 2019
2019_04_07_Wandeling_Kattenbos
Veel geïnteresseerden voor de voorjaarswandeling startend aan het Kattenbos. Onze gids vandaag is Steven.
Eerst verkennen we het Kattenbos zelf. Dit vochtige bos is slechts 4,5 ha groot maar op ieder moment van het jaar de moeite om te bezoeken. Er is een bewegwijzerd wandelpad, van zo’n 700 m, dat je doorheen het bos leidt. Begin april is het zeker heel mooi met bloeiende voorjaarsplanten zoals speenkruid, bosanemoon, muskuskruid, slanke sleutelbloem, pinksterbloem, dotterbloem... De poel aan de zuidoost zijde van het bos wordt ieder jaar druk bezocht door bruine kikkers die er zich in voorplanten. Kom later maar eens terug dan zie je in de ruime omgeving van de poel heel wat kleine bruine kikkers rondspringen. Verscheidene soorten zegge verraden dat het Kattenbos deel uitmaakt van het uniek, 45 ha groot, aangrenzend meersengebied ‘het Zegbroek’.
We wandelen verder richting Wessegem en spotten de eerste zwaluwen. Ook kieviten en scholeksters laten zich acrobatisch of luidruchtig opmerken. We passeren de recent uitgegraven wal aan het Koningsgoed waar geregeld een kleine zilverreiger kan gespot worden. We gaan verder richting Koningsbos. Voel je ook dat het hier omhoog gaat? We wandelen immers langs de ‘steilere’ zuidhelling van de Cuesta, een kleirug die zich uitstrekt van Zomergem tot Oedelem. In de dreef hangen veel nestkastjes die meestal door koolmezen worden ingenomen maar, als er nog vrij zijn, ook door de bonte vliegenvanger worden bewoond. Hij komt wat later en om hem meer kans te geven hangen er zo veel. Binnen enkele weken kan je hem hier heel regelmatig zien, op jacht naar, wat had je gedacht, vliegen.
We stappen verder richting Drongengoed maar slaan rechts een dreef in en trekken, dwars over de toegangsweg naar het vliegveld, richting Onderdale. In de door ANB uitgegraven poel zien we onder water massaal waterviolier, die echter hier en daar ook al boven het wateroppervlak komt piepen, klaar om te bloeien.
Via de Hoge Ganzekleit dalen we opnieuw van de cuestarug steil naar beneden. Ook in deze mooi beboste zuidhelling bloeien bosanemoon en speenkruid uitbundig. Even verder komen we terug aan het Kattenbos.
De Driesbeek hebben we vandaag jammer genoeg niet gezien maar die is later misschien wel een aparte wandeling waard.
Bedankt Steven en alle enthousiaste deelnemers.

Beheervoormiddag in het Maldegemveld • zaterdag 9 maart 2019
2019_03_09_BeheerMaldegemveld
Pitrus en pijpenstrootje, evenals berk en opschietende dennen, weerhouden heide ervan om uitbundig te bloeien. Om heide alle kansen te bieden, is er vier jaar terug een kleinschalig projectje begonnen in de lange dreef naast de tweede uitkijkheuvel. Van daaruit heb je immers een mooi zicht op de bloeiende heide eind augustus begin september. Door het eerste jaar 3 maal te maaien en het strooisel af te voeren, kwam de heide sterk tot ontwikkeling. Het tweede en derde jaar werd 2 maal gemaaid en vorig jaar slechts éénmaal. Het eerste jaar werd nog een volledige kipkar strooisel afgevoerd, vandaag hadden we moeite om de aanhangwagen van Katrien vol te krijgen! Opschietende dennen werden eveneens weggesnoeid. Met veel handen maak je licht werk, werd ook nu weer bewezen. We hebben dan maar het wandelpad richting ANB bos erbij genomen. De aanwezige paarden houden de begroeiing kort, maar ook zij verkiezen een groen blaadje boven verdord pijpenstrootje. Ook de vele wandelaars zullen dit ongetwijfeld op prijs stellen.
Bij deze, een dikke merci aan de vrijwilligers die vandaag meegeholpen hebben.

Amfibieënwandeling in het Maldegemveld • zondag 3 maart 2019
2019_03_03_Amfibieenwandeling
10 °C en regen, ideaal weer voor de paddentrek. Lia neemt ons mee naar de eerste poel langs de Drongengoedweg. Onderweg vertelt ze ons dat deze weg, tijdens de amfibieëntrek, van zonsondergang tot zonsopgang volledig afgesloten wordt voor alle verkeer. Padden en kikkers steken meestal ’s nachts over en zo kunnen ze dit veilig doen. Dit loont duidelijk want wij vinden hier geen enkele platgereden pad of kikker.
Gisteren heeft Kurt een fuik geplaatst in de eerste poel. Hierin treffen we een twintigtal vinpootsalamanders, zowel mannetjes - met het draadje aan het einde van hun staart - als vrouwtjes, en een mannetje alpenwatersalamander aan. Geen padden of kikkers, maar dit komt vooral doordat deze poel vrij zuur is.
Even flink doorstappen tot aan de WWF-poel waar Kurt ook een fuik geplaatst heeft. Hier vinden we vooral de bruine kikker terug. Enkele mannetjes nog op zoek naar een geschikt vrouwtje, maar vooral reeds parende koppeltjes. Voorlopig nog geen kikkerdril of paddensnoeren te zien in het water. Maar kom maar eens terug over een of twee weken en je zal zien dat de poel vol ligt. Als je stil bent hoor je af en toe reeds het typische “geknor” van de kikkers. Nu zitten er nog te weinig om echt opvallend te zijn maar als er honderden kikkers in de poel zitten, klinkt het als het geluid van een bende motorrijders. Padden en kikkers produceren veel eitjes en dat is nodig want het duurt een drietal jaar voor ze volwassen zijn en in die tijd moeten ze veel gevaren trotseren (natuurlijke vijanden zoals reigers maar ook mensen en hun te snelle auto’s). Uiteindelijk halen waarschijnlijk veel minder dan 10 % het volwassen stadium.
Het was weer een leerrijke wandeling dankzij de deskundige en enthousiaste uitleg van Lia.

Beheervoormiddag in het Maldegemveld • zaterdag 23 februari 2019
2019_02_23_Beheer_Maldegemveld
Het was een zeer gevarieerde beheervoormiddag op deze prachtige lentedag in februari. In het langgerekte bos langs de Groot Burkelkalseide zijn 50 olmen aangeplant. De planten, die resistent zijn tegen de olmenziekte, werden, samen met beschermingsnetjes, bezorgd door RLM. Ondertussen werden ook wilgen, die al te uitbundig langs een perceelgrens groeiden, terug in toom gehouden. In het bosperceel op het einde van de Langedreef staan verschillende dode bomen waarvan een aantal een gevaar vormt voor de veiligheid. Deze werden vakkundig omgezaagd en uit het bos getrokken. De stammen zullen later tot planken verzaagd worden zoals een aantal jaar geleden ook al gebeurd is. Het hout van die eerdere verzaging wordt momenteel verwerkt tot unieke zitbanken door de leerlingen van het Technisch Instituut in Maldegem. Tegen volgende zomer zullen ze als rustplaatsen langs de wandelpaden in onze natuurgebieden dienst doen.

Beheervoormiddag in het Maldegemveld • zaterdag 9 februari 2019
2019_02_09_beheerMaldegemveld
Zaterdagvoormiddag 9 februari 2019, geen sneeuw zoals op 23 januari, geen mooie zonsopgang zoals 5 dagen ervóór maar een zeer stevige wind en een grauwe grijze lucht vol regenwolken. Zullen ze de Natuurpuntvrijwilligers die toch op post waren sparen?
Ja, zelfs de zon kwam er door tijdens de “koffie+melk+peperkoek+fruitsap-pauze”. Maar we juichten iets te vroeg… toch kon een klein regenbuitje ons niet stoppen want we hadden bijna gedaan met onze klus “met hakhoutbeheer een verbinding maken tussen onze heideperceeltjes en de aanpalende weilanden". We voerden een dunning uit zodat sommige zomereiken kunnen uitgroeien tot prachtige, majestueuze bomen. Al het takkenhout van deze zaagwerken voerden we af (slepen met tractor) naar de nabijgelegen poelen en zullen we gebruiken voor het bouwen van takkenwallen rond deze poelen. We houden hiermee de koeien uit de poel en bieden tegelijkertijd een schuilplaats/broedplaats voor allerlei diertjes.
Voor de liefhebbers van "binnenwerk" hebben we een aanhangwagen die momenteel in vrij slechte toestand verkeert binnen in de loods gezet. Zo kan er ook bij slecht weer “droog” aan gewerkt worden. Wie wil daar zijn schouders onder zetten? We willen deze gebruiksklaar hebben tegen de volgende zomer voor watertransport voor onze runderen tijdens periodes van droogte. Maar laat ons hopen dat we die niet moeten gebruiken… twee uitzonderlijke droge zomers na elkaar is genoeg hé! Tijdens het weerbericht zonet melden ze dat de gemiddelde grondwaterstand voor onze streek bijna is bereikt… laat het nog maar veel gewoon regenen zodat ook de poel aan het Torrebos zich kan vullen met het zo belangrijke regenwater.

Natuur- en landschapswandeling • zondag 3 februari 2019
2019_02_03_Natuurwandeling
Een tiental enthousiaste vroege vogels staan om 9 u aan de Krakeelparking voor een winterwandeling door het Maldegemveld. Annick is vandaag onze gids. Het is een mooie, zonnige winterochtend met soms verraderlijke rijm- en ijsplekken op de paden.
De sneeuw en regen van de afgelopen 2 weken hebben de waterbufferbekkens goed gevuld. De schotten zorgen er voor dat het water, via kleine klaterende watervalletjes, op een gecontroleerde wijze afgevoerd wordt zodat men in Kleit de voeten droog kan houden.
Koolmezen en pimpelmezen laten zich al goed horen. Ook het roodborstje, goudhaantje en de bonte specht zijn van de partij. Een vlucht kramsvogels is op zoek naar de laatste overblijvende bessen (zijn die nu niet te vinden in de tuin van Katrien?). De gaspeldoorn toont reeds zijn eerste, schuchtere bloei.
De wandeling gaat verder langs drassige, kleverige dreven. Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met dichte kleigrond die het water nauwelijks doorlaat.
Lia merkt nog een opvallende gele trilzwam op die, samen met de eikenschorszwam, op een afgebroken eikentakje bibbert.
Zo gaat het gezellig keuvelend verder, genietend van al de pracht en rust die het Maldegemveld te bieden heeft op deze mooie zondagochtend in de prille winterzon die al de lente lijkt aan te kondigen…

Aankomst schaapjes + beheervoormiddag in het Maldegemveld • maandag 21 en zaterdag 26 januari 2019
2019_01_26_beheerMaldegemveld
Wit Maldegemveld, “vóór en na” de sneeuw
Maandag 21 januari 2019, ’t had al een aantal dagen stevig gevroren, ’t zonlicht speelde in de berijmde heide, en wij waren er ook om te werken… maar ’t voelde aan als “genieten”. Samen met Leen, herderin van haar “natuurkudde” en vrijwilligers plaatsten we een tijdelijke omheining met netten van Leen… daarna ging ze haar schaapjes halen, die mogen bij ons komen smullen van “lekkers van… tussen de heide”. Al goed dat we met 7 (+ baby) waren want netten plaatsen in een woest heidegebied met rabatten en deels bevroren grond… geen sinecure. Maar daarna samen de kudde mogen gaan halen was heerlijk, de schaapjes begonnen direct rustig te grazen en zo helpen ook zij ons bij “zorg dragen voor het natuurgebied”. De volgende dag begon het te sneeuwen maar daar hebben die geen problemen mee hoor!
De dooi begon op vrijdag zodat we op onze maandelijkse beheervoormiddag van zaterdag 26 januari de geplande taken konden uitvoeren zoals de berken langs de openbare dreven gedeeltelijk verwijderen.
Zo groeit de verbinding of corridor tussen de open heide percelen niet dicht zodat de leefgebieden van specifieke dieren en planten zoals het groentje, de zonnedauw, de levendbarende hagedis en de boompieper met elkaar verbonden blijven.
Ook de overhangende takken werden verwijderd zodat de toegang van de dreef voor fietser, ruiter en wandelaar niet wordt belemmerd. Een meer afwisselend beeld van open en gesloten percelen en dreven is bovendien ook aangenaam om in te vertoeven.
Het takkenhout daarvan gebruikten we om de houtwal aan de twee kijkheuvels te verstevigen, een nieuwe werd gebouw, de koffiepauze werd niet overgeslagen, een bordje met “kwetsbaar zone” kwam erbij, kleine herstellingen vragen soms om grote hamers… en ja, ’t is een cliché… onze dank aan de “vele handen maken licht werk“ die erbij waren.
En nu maar hopen dat “de kleine minderheid van onze vele bezoekers” ook wat meer zorg willen dragen voor dit “eilandje van kwetsbare natuur” door hun honden aan de leiband te houden en op de wandelpaden te blijven!


Fotoarchief

Archief185 Op zoek naar activiteiten die vroeger hebben plaatsgehad? Je vindt ze in ons fotoarchief.Jacht in het Drongengoed

De morgen van 17 december 2019 werd in het volledige Drongengoed op damhert gejaagd; zo ook in het Maldegemveld. Het afschot heeft als doel om de populatie damherten in het Drongengoed – de enige plaats in Vlaanderen trouwens waar deze uitheemse soort wordt getolereerd door de Vlaamse overheid – op peil te houden. Natuurpunt begrijpt uiteraard dat deze jacht heel wat vragen doet rijzen; dit zeker ook binnen de eigen organisatie. We zijn hiervoor dan ook niet over één nacht ijs gegaan.
Het damhert vormt inmiddels een vast onderdeel van onze lokale fauna. Ze geeft mee vorm aan het ecosysteem en haar aanwezigheid wordt gewaardeerd door de beheerders en bezoekers. Natuurpunt Maldegem-Knesselare erkent evenwel dat de vraat van damhert lokaal een probleem kan vormen voor landbouw gewassen. Ter vervanging van lokaal ontbrekende predatoren zoals de wolf, kan jacht op damhert in dit geval als een moeilijk te vermijden vorm van lokaal (wild)beheer worden gezien. Een duurzaam evenwicht moet worden gerealiseerd. Met veel tegenzin heeft Natuurpunt Maldegem-Knesselare na heel wat intern en extern overleg beslist om éénmalig toestemming te geven voor jacht ook in haar natuurgebieden.
Natuurpunt Maldegem-Knesselare rekent er alvast op dat de vraag naar het toelaten van jacht op eigen terreinen geen tweede keer hoeft gesteld te worden. Continue acties zoals het afrasteren van vraatgevoelige percelen, het geleidelijk via jacht onder controle houden van de damhertpopulatie en zeker ook het stoppen van bijvoederen van wild moeten ervoor zorgen dat dergelijke drastische en dramatische ingrepen in de toekomst kunnen worden vermeden. Deze acties zijn momenteel opgestart en zullen worden uitgebreid.
Natuurpunt Maldegem-Knesselare benadrukt tenslotte dat het afschot gekoppeld is aan de externe vraag naar het beperken van schade aan gewassen en van aanrijdingen op omliggende wegen, en bijgevolg geen vraag noch keuze m.b.t. het beheer van haar eigen terreinen. Zoals steeds streven we naar een beheer van onze natuurgebieden in goede verstandhouding met alle omwonenden, natuurliefhebbers, landbouwers en boomkwekers.

Steven Degraer
Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Aanhoudend vandalisme in het speelbos!

De laatste jaren stellen we vast dat er geregeld plankjes van het knuppelpad in het speelbos verdwijnen of stuk gemaakt worden.
Vorige week is het vandalisme weer vastgesteld en het gaat zelfs van kwaad naar erger: er zijn opnieuw tientallen loopplankjes verdwenen en gebroken. Zelfs een deel van de draagconstructie moest er aan geloven.
Voor Natuurpunt Maldegem-Knesselare kan dit zo niet verder!
Het knuppelpad zal voorlopig niet meer hersteld worden wat heel jammer is voor de vele wandelaars die dit mooie wandelpad wel weten te appreciëren.
Excuses voor deze overlast en dank voor uw begrip.

20190731_100025 20190731_100038
20190731_100004 20190731_095939Weer ooievaars in het Zegbroek!

Voor het tweede jaar op rij zijn ooievaars neergestreken in het Zegbroek.
Zaterdag 16 februari, in de late namiddag, zijn 6 ooievaars geland in de buurt van de nestpaal, midden in het Zegbroek. Ze hebben daar een uurtje rondgewandeld op zoek naar voedsel. Daarna zijn er 5 blijven overnachten in een boom in de buurt. Van de zesde was geen spoor meer.
Zondagochtend zaten ze nog alle vijf in hun slaapboom en waren ze druk bezig met hun ochtendritueel. Halfweg de voormiddag zijn ze weggevlogen naar een nabijgelegen perceel waar ze tot rond de middag verbleven hebben.

Vorig jaar arriveerde de eerste ooievaar op 25 maart op de paal maar die heeft niet in het gebied overnacht. Op 6 april zijn er nog drie aangekomen, die wel samen overnacht hebben in dezelfde boom als de vijf van dit jaar.

Dit jaar zijn ze dus zeer vroeg wat natuurlijk doet hopen op meer…


Ooievaars2Ooievaars1Ooievaars3Ooievaars4


Natuurkudde beheert heide in natuurgebied Maldegemveld

in samenwerking met herderin Leen RicourSchapen1_938
De 'Natuurkudde' van Leen Ricour, herderin in het Landschapspark Drongengoed, kiest ten volle voor schapen.
Deze schapen kunnen goed gedijen in voedselarme omstandigheden. Ze eten ook graag taaiere kruiden en zelfs takjes en jonge schors. Lüneburger schapen hebben bovendien een sterk kuddegedrag, waardoor ze herderbaar te maken zijn. Met Ardense voskop, houtlander zullen zij een tijdje de heide begrazen /natuurlijk maaien.


Schapen2_938
Lüneburger heideschapen
Deze grijze gehoornde heideschapen (heidschnucke) kennen hun oorsprong in het noorden van Duitsland (Lüneburger heide) en horen bij de kortstaartige Noordwest-Europese schapen.
Het zijn slanke, lichtgebouwde dieren (ooi ± 50 kg, ram ± 70 kg) met fijne poten en harde hoefjes. Zowel de ooi als de ram zijn gehoornd: de ooien kleine halve maan hoorns naar achter gebogen en bij de rammen zware getorste hoorns. De kleur van de kop, staart en poten is zwart.Onze werfwagen creatief gepimpt

Bij
received_2010419625925015_tekst
de cursus natuurverkenner was een activiteit gepland waarbij de deelnemers een eigen thema mochten kiezen. Hierbij werd voor het pimpen van onze werfwagen gekozen.
De werfwagen is een oude 'werfkeet' die oorspronkelijk door houthakkers gebruikt is en door de firma Foré in 2009 als sponsering volledig hersteld is. Op koude dagen wordt hij door de beheerploeg in het veld gebruikt om ons wat op te warmen. Bij activiteiten, zoals de nacht van de duisternis in de week van het bos, wordt hij als eyecatcher gebruikt om onze afdeling te promoten.
De cursisten waren meteen enthousiast om er iets unieks van te maken. Ideeën ontsproten uit het niets terwijl we knusjes op de binnenbanken zaten. En nu, enkele weken later is het resultaat verbluffend... Een likje verf, enkele foto's, een boekenrekje, frêle gordijntjes opgehangen aan wilgentakjes. Een serie kussentjes, groene matjes op de banken, een fijn gedichtje gebrand op een houtschijf. Een creatieve vrouwenhand verricht wonderen... Alle folders werden gesorteerd zodat het opzetten van een infostand vlotter gebeurt. Nu nog zorgen dat de buitenkant een waxlaagje krijgt (zal pas in het voorjaar gebeuren daar het hout nu nog te vochtig is). Nog eens de elektriciteit op punt zetten en de werfwagen kan ook 's avonds gebruikt worden.

De bestuursleden en alle vrijwilligers van onze natuurpuntafdeling wensen een welgemeende DANK JULLIE WEL te zeggen voor jullie inspanning en puik resultaat.


DSCN8353-kopie_185Hier vind je een fotoverslagje van het creatieve pimpwerk.Cursus Natuurverkenner Maldegem-Knesselare

Mensen die de natuur een warm hart toedragen, maar er minder van afweten dan ze eigenlijk zouden willen: zo lopen er blijkbaar wel wat rond in de regio. Met z'n zevenen schreven we ons in voor de cursus Natuurverkenner ingericht door Natuurpunt Maldegem-Knesselare, een vijfdaagse instapcursus waarin we tussen eind augustus en eind oktober ondergedompeld werden in de Meetjeslandse natuur en de plaatselijke Natuurpuntafdeling.


Natuur voor en door iedereen
In
DSCN8150
de lokalen van Natuurpunt en Partners Meetjesland, bij de meeste Meetjeslanders nog altijd gekend als 'het station van Eeklo', wijdden Frank Maes en Thijs Himpe, vaste werknemers bij Natuurpunt Mechelen, ons in in de geschiedenis, structuur en werking van Natuurpunt. Best een complex verhaal, waar de doorsnee natuurliefhebber zich meestal niet van bewust is als hij door een Natuurpuntgebied wandelt. De uiteenzetting deed ons ten volle beseffen wat we wel al vermoedden, namelijk dat vrijwilligers ontzettend belangrijk zijn om Natuurpunt te doen draaien. In de eerste plaats natuurlijk de lokale bestuursvrijwilligers, maar ook de mensen die meehelpen op beheerdagen, wandelingen begeleiden ... en iedereen die sporadisch bijspringt bij een activiteit. De slogan 'Natuur voor iedereen' bekt goed, maar 'Natuur door iedereen', daar zit ook wel iets in.

Na de middag maakten we een excursie naar het Maldegemveld, met zijn 190 hectare het vlaggenschip van de afdeling. Annick, die ons de hele cursusperiode begeleidde en ook op weekdagen regelmatig 'vrijwilligt' in het Maldegemveld, nam ons samen met Steven, voorzitter van de lokale Natuurpuntafdeling, op sleeptouw en vertelde ons over de geschiedenis van het gebied, de typische heidevegetatie, het belang van het gebied als waterbuffer en de uitdagingen die het beheer met zich meebrengt. De laatzomerse augustuszon liet de prachtige paarse struikheide en dopheide schitteren. Maar ook de fauna liet zich niet onbetuigd: we spotten reeën en herten en zagen een wespendief rondvliegen.


De een zijn dood
Op
DSCN8131
de tweede lesdag werden we 's morgens door Frank Claeys ondergedompeld in biotopen. Welke elementen spelen een rol in ecosystemen? Welke successiefasen kunnen we onderscheiden in vegetatie? Welke types bos bestaan er, afhankelijk van de plantengemeenschappen die er leven? … Allemaal vragen die de meesten onder ons zich nog nooit expliciet gesteld hadden, maar waar we toch een bijzonder boeiend antwoord op kregen.

Na de middag trokken we op excursie in Het Leen, waar Frank en Annick de theorie die we in de voormiddag gezien hadden illustreerden met levensechte (of dode) voorbeelden. Tondelzwammen die zich te goed deden aan dode bomen, beuken die een jasje van jute hadden gekregen om ze te beschermen tegen de zon, bomen met littekens van blikseminslagen en vorstscheuren … Dat (en nog veel meer) passeerde allemaal de revue.


De Meetjeslandse Kreken
Op
DSCN8157
de derde cursusdag gaf Jose De Laender ons uitleg over landschappen en meer specifiek over het Meetjeslandse Krekengebied.

Het krekengebied is ontstaan door verschillende opeenvolgende overstromingen vanaf de middeleeuwen. Typisch voor het landschap is zijn vlak reliëf en de grote percelen waardevolle landbouwgrond die omgeven zijn door dijken, beplant met bomenrijen van meestal populieren en abeel. Talrijke kreken zijn hier nog terug te vinden.

In de namiddag startten we onze wandeling aan de Boerekreek in Sint-Jan-in-Eremo. Die is nu in erfpacht van de provincie Oost-Vlaanderen. Al vlug konden we met eigen ogen zien wat we in de voormiddag geleerd hadden: bomenrijen van populieren, grote percelen landbouwgrond die vooral gebruikt worden voor akkerbouw, grote boerderijen met tiendeschuren ... Typisch zijn de woonkernen op hoger gelegen plaatsen. Een bezoekje aan het het kerkje van Sint-Jan-in-Eremo is zeker de moeite waard. Als kers op de taart spotten we ook een bruine kiekendief, laagvliegend over de landerijen.


Het leven in de poel
Op
DSCN8173
de vierde cursusdag vlogen we er van 's morgens vroeg stevig in: samen met een twintigtal andere vrijwilligers staken we de handen uit de mouwen tijdens een beheervoormiddag in het Maldegemveld. Die beheerdagen zijn broodnodig: zonder menselijk ingrijpen wordt de kwetsbare heidevegetatie binnen de kortste keren overwoekerd door berken en dennen. De professionele ploeg van Natuurpunt had eerder die week de jonge boompjes gemaaid. Aan de bonte bende vrijwilligers om boompjes en takken te verzamelen op hopen zodat ze makkelijker konden worden afgevoerd. De weergoden waren ons opnieuw gunstig gezind: hoewel het al eind september was, scheen de zon nog volop.

Andere goden waren ons iets minder goed gezind. Na de middag zouden we onderzoeken welke diertjes er zoal huizen in het Spiegelaere-ven. De fuiken die een paar dagen eerder geplaatst waren, bleken echter leeg te zijn. Wie had gehoopt kikkers, padden of salamanders van dichtbij te zien, was eraan voor de moeite. Zou de reiger die we enkele weken eerder in de buurt in een boom zagen zitten daar voor iets tussen zitten? Of lag het aan de droogte? Gelukkig waren we allemaal gewapend met een schepnet. Het verliep niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk slaagden we erin toch een paar waterinsecten uit de poel op te vissen. Met wat hulp van onze gids David Maertens konden we ze ook determineren: een waterschorpioen, een waterkever en een rugzwemmer zijn maar enkele van de opgeviste en teruggeplaatste poelbewoners. Aan de waterrand wemelde het ook van de vuurrode of steenrode heidelibellen en enkele blauwe glazenmakers zweefden boven het wateroppervlak, een prachtig schouwspel.


Bomen verbinden mensen verbinden bomen
Op 21 oktober vond in het Drongengoed de slotdag van de Week van het Bos plaats. Heel wat deelnemers aan de cursus staken een handje toe als vrijwilliger. Enkelen van ons leidden mee de Kabouterwandeling voor kleuters in goede banen, terwijl anderen mee de infostand bij de werfwagen van Natuurpunt bemanden. Die werfwagen werd later door enkele deelnemers aan de cursus trouwens ook in een nieuwe kleedje gestoken.


Toch nog herfst
Als afsluiter van de cursus zouden we er eind oktober een dag met de fiets op uit trekken. Na weken op rij verwend te zijn met een mooie indian summer, deed de (eindelijk) ingetreden herfst de fietstocht echter letterlijk in het water vallen. Die houden we dan maar tegoed voor na onze winterslaap.

Velen van ons schreven zich in voor de cursus Natuurverkenner omdat ze niet alleen willen genieten van de natuur, maar de dingen die ze zien, horen en voelen ook willen kunnen benoemen. Twee maanden later zijn we zeker nog geen volleerde experts, maar we zijn al heel wat wijzer geworden. Er zijn heel wat zaadjes geplant om verder, op eigen houtje of samen, de natuur in al haar facetten nog beter te leren kennen.
(Annelies De Mulder)

DSCN8210Hier vind je een uitgebreider fotoverslag van de cursus.Op stap met de klimaatdokter!

Foto Lia en wereldbol
De klimaatdokter heeft jullie hulp nodig. Welk weer is het vandaag? En hoe ziet ons klimaat er uit? We luisteren naar het verhaal van de boom, want er is echt wel iets aan de hand. En alsof dat niet genoeg is, hebben ook de koolmezen een probleem. Snap jij het nog allemaal?

foto: Patrick Dedeyne – RLM


Tijdens een wandeling in een stukje natuur in je buurt maak je op een speelse en bevattelijke manier kennis met enkele begrippen rond de klimaatverandering. De wandeling is leerzaam voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Wandelen kan in een Meetjeslands natuurgebied naar keuze, het kan zelfs in een schoolreservaatje.


Tekening Klimaatdokter
Het spreekuur van de klimaatdokter

Wil je met je klas, vereniging of vriendengroep op stap gaan met de klimaatdokter? Een wandeling voor maximum 20 personen kost 40 euro voor scholen en 60 euro voor andere groepen.

Je kan ook zelf op verkenning gaan en met je school of groep een wandeling uitstippelen. De klimaatrugzak wordt gratis uitgeleend en de educatieve pakketten kan je downloaden op onze website.

Boek je klimaatgids bij Natuurpunt en Partners Meetjesland, info@NPMeetjesland.be, 09 377 93 00. Meer informatie vind je op www.NPMeetjesland.be/klimaatdokter            Tekening Klimaatdokter
Kernenergie?

Mail-bijlage
Onder deze link vind je de petitie tegen kernenergie.
Een wandeling organiseren met gids?

Wie graag een wandeling wil onder leiding van een natuurgids of een cultuurhistorische gids kan bij ons terecht.


Iets interessants gezien?

Op waarnemingen.be kan je je info kwijt.


Op zoek naar info over de natuur?

Voor meer sites over alles wat maar iets met natuur en milieu te maken heeft moet je zeker deze links eens bezoeken.