Boomplantactie in het Maldegemveld


Hielp jij ook planten?

Natuuurpunt Maldegem-Knesselare en Natuurpunt en Partners Meetjesland plantten op 15 maart bos aan in het Maldegemveld. Met iedereen die wil mee helpen gaven we een actieve aanzet tot een nieuw divers en soortenrijk bos.

Plantactie Kleinzoon Etienne
Het Maldegemveld, deel van het landschapspark Drongengoed, vormt een uniek vlekkenpatroon van heide, struweel en bosfragmenten. Monotone en door de tijd heen slecht beheerde naaldhoutaanplanten worden er gekapt en geplagd. De heide kiemt er spontaan terug. Inheems bos en struweel krijgen er terug nieuwe kansen om zich te ontwikkelen tot een natuurlijk bos. Op plaatsen waar de kiemkansen voor heide erg klein zijn gaan we bos aanplanten. Zomereik, lijsterbes, zoete kers en zwarte els zijn soorten die hier van nature voorkomen en het goed doen. Voor vele (bedreigde) diersoorten (vogels, vlinders, insecten en zoogdieren) zijn deze inheemse bossen en heide heel belangrijk. Het zijn de leefgebieden waarin ze schuilen, voedsel zoeken, zich voorplanten en verplaatsen. Zo vertoeven de boompieper, ree en levendbarende hagedis graag in de heide en verkiezen de zwarte specht en kleine ijsvogelvlinder en talrijke zweefvliegen de glooiende bosranden en het bos.


Samen maakten we er werk van!
Samen hebben we met alle geïnteresseerden twee hectaren bos gerealiseerd.
Plantte je ook je eigen boom? Vergeet dan vooral niet om regelmatig eens terug te komen en te kijken hoe uw boompje het doet!
Bedankt aan alle helpende handen!


Wat werd waar geplant?
We plantten zomereik (1900), zwarte els (1275), zoete kers (150), winterlinde (270) en lijsterbes (270).

Op perceel 18 (perceel achter 't Moorken) plantten we alle soorten.
Op perceel 20 (over B&B in Prinsevelddreef) plantten we alles behalve zoete kers.
Op perceel 9 (tegenover Jagershof) werd in november 2017 aangeplant.

Langs de dreef die van de Drongengoedweg naar het oude perceel van het Maldegemveld leidt, werd op 13 maart een houtkant aangeplant door leerlingen van het LTI Oedelem in samenwerking met RLM.


Verslag van de boomplantactie in Het Laatste Nieuws
Het Laatste Nieuws GentEekloDeinze 2014 03 17
Nazorg boomplantactie Maldegemveld • zaterdag 29 maart 2014
MaldegemveldBeheermoment2014_03_29
Je kan er niet naast kijken als je een bezoekje brengt aan de percelen die op 15 maart werden beplant met zomereik, linde, lijsterbes, zwarte els en zoete kers. Precies kleine katoen veldjes, daar er vele boompjes zijn voorzien van een plukje schapenwol. Daar hebben de vrijwilligers voor gezorgd tijdens het beheermoment van 29 maart.
Om het bosplantsoen te beschermen tegen wildschade van ree en damhert wordt er gekozen voor een alternatieve wildbescherming. Deze bescherming is in vergelijking met andere methodes zoals plastieken netjes heel goedkoop en makkelijk aan te brengen en bovendien milieuvriendelijk! De enige nodige investering is enkele uren tijd. Het is een methode die ons werd aanbevolen door de bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw en met succes wordt toegepast in Oost-Vlaanderen en Wallonië. Door het aanbrengen van onbewerkte en ongewassen schapenwol vermijden we vraat en veegschade aan de jonge boompjes. Het is de geur van het schaap die de damherten en reeën afstoot. Het plukje wol wordt best aangebracht in het voorjaar en liefst goed geknoopt aan een zijscheut zodat het niet ingroeit in de stam. Na controle dient deze methode mogelijk herhaald te worden de volgende twee jaren. En zeg nu zelf, op een zonnige zaterdagnamiddag, in goed gezelschap en bij het zien van fladderende citroenvlinders en koolwitjes is dit knoopwerk rustgevend; kortom, het geeft je een goed gevoel: laat de reeën maar vooral de lente nu maar komen!
Kaart inplanting Foto