Behaag het Maldegemveld!


Tekstfoto3
We planten hagen en houtkanten daar het  onmisbare verbindingen zijn tussen bos en natuurgebieden. Ze vormen groene lijnen en schaduwplekken voor vee  en geven ons landschap haar karakteristiek uitzicht. Vroeger werd het hout ervan gebruikt om er borstels en spadestelen van te maken. Voor talloze diersoorten (vogels, zoogdieren, insecten) en zeker voor vlinders vormen  deze kleine landschapselementen een leefgebied waarin ze schuilen, voedsel vinden, zich voorplanten en zich verplaatsen.  Door e
Tekstfoto1
en gevarieerd landschap krijgt men heel wat meer soorten ("biodiversiteit") waardoor de kans dat plaagsoorten er door breken verminderd wordt. Soortenrijke bermen, hagen en houtkanten herbergen  zowel de veroorzakers van deze typische gewasplagen (o.a. luizen) alsook de bestrijders ervan, zoals spinnen, roofwantsen en sluipwespen. Nu zijn deze haag- en houtkanten op vele plaatsen in het landschap verdwenen wat ten koste gaat van de biodiversiteit. Zo is de achteruitgang van de citroenvlinder die sterk gebonden is aan sporkehout (of vuilboom) de laatste jaren sterk toegenomen. Door zijn typisch zwervend bestaan heeft deze vlinder vooral die stapstenen en groene lijnen nodig om van het ene bos naar het ander te vliegen en raken daardoor de populaties niet geïsoleerd van elkaar.

Hieronder kan je de AVS-reportage van de haagplantactie in het Maldegemveld van 25 en 26 februari 2012 bekijken