Behaag het Maldegemveld!


Met de citroenvlinder op pad - van bos naar bos

In de bossen van het Meetjesland wonen vele soorten dieren. Zij zoeken eten, soortgenoten en plekken om een nest te maken. Ze verplaatsen zich van bos naar bos. Vooral voor jonge dieren is dit gevaarlijk: tussen de bossen is er minder beschutting tegen vijanden of slecht weer en er is minder eten.
De citroenvlinder willen we eens extra aandacht geven: de rupsen van de citroenvlinder leven van de blaadjes van sporkehout, een onopvallend struikje. Maar er groeit bijna geen sporkehout meer...
Tussen de bossen van het Meetjesland worden er daarom houtkanten aangeplant: lange rijen plantjes die uitgroeien tot struiken.

• Welke bossen?

Het Leen, het Keigatbos, de Lembeekse bossen, het Drongengoed en tal van kleine bosjes, overal verspreid.

• Welke planten?

Vlier, meidoorn, sporkehout, hazelaar, sleedoorn en hondsroos; kamperfoelie en braam, en vele andere planten komen na een paar jaar vanzelf tevoorschijn.

• Welke dieren?

Muizen, egels, hermelijntjes, wezels en soms marters, bunzings, vossen, reetjes, hazen en konijnen, Sperwers, geelgorzen, patrijzen, merels, lijsters, tjiftjafs, winterkoninkjes, roodborstjes, groenlingen en gekraagde roodstaarten, mezen, ringmussen, zweefvliegen, bijen, dag- en nachtvlinders, elzenhaantjes, galwespen, meikevers, spinnen, slakken, wormen,…

• Welk voedsel?

Ze eten nectar van de bloesems, bessen, nootjes, en soms eten ze ook elkaar op!

Aan sommige struiken groeien scherpe doornen, die extra beschutting bieden aan broedende vogels of andere dieren.
Vergeet dus zeker je handschoenen niet aan te doen bij het planten. Ook laarzen en een regenjas zijn handig, en je neemt natuurlijk een spade mee!

Foto Sporkehout  Foto Vlier

Foto Hazelaar  Foto Braam

Foto Kamperfoelie  Foto Meidoorn

Foto Sleedoorn