Behaag het Maldegemveld!

Op deze kaart is uitgetekend waar de verschillende hagen en houtkanten werden geplant en over welke afstand.
(Klik op een strook om een foto te zien van de toestand voor de plantactie.)
De kleuren geven de samenstelling van de beplanting weer.
Onderdaan vind je een tabel met de gebruikte plantensoorten, de plantafstand en het aantal planten per strook.

Kaart inplanting Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto