Afvoeren maaisel

Om de typische flora en fauna in het Maldegemveld te behouden is het nodig dat er een aantal beheerswerken worden uitgevoerd, die jaarlijks terugkomen; zoals het afvoeren van het maaisel. De leerlingen krijgen uitleg van de natuurpuntploeg over een maaibalk en een bosmaaier, zodat ze een inzicht krijgen in de mogelijkheden om concurrerende planten zoals bramen, pijpenstrootje en pitrus te maaien. Dan kunnen de leerlingen zelf, met antenneharken, rieken en draagberries het afgemaaide materiaal afvoeren. Ook zien ze dat hun geleverde werk de kans geeft aan typische planten zoals struik- en dopheide zich opnieuw te ontwikkelen. Op bepaalde plaatsen krijg je zelfs terug ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw, die toch wel zeldzame planten zijn voor onze streek. Ook wordt de link gelegd tussen het afvoeren van het maaisel en het verarmen van de grond. Enkel in deze abiotische omstandigheden vinden deze planten hun ideale leefomstandigheden.