Plaggen


Om de grond te verarmen kan men naast het afvoeren van maaisel de bovenste humeuze laag weghalen. Dit is een drastische manier van het armer maken van de bodem. Door de verschillende jaren heen heeft zich een half verteerde organische laag op de bodem neergezet, waarin de zaden van planten die de kensoorten vormen voor een heidegebied bewaard zijn gebleven. Sommige zaden kunnen zo tientallen jaren en langer overleven. Door met een plagschop de toplaag te verwijderen tot op een diepte waar de zaden zich bevinden, kunnen deze met vocht en onder invloed van licht opnieuw tot ontwikkeling komen. Zo krijgen vooral dop- en struikheide de kans om zich te herstellen. De leerlingen kunnen dit jaar na jaar opvolgen zodat ze het gevoel hebben dat hun werk nuttig is en zo gemotiveerd blijven om in de toekomst deze activiteiten verder te zetten.