Samenwerking met LTI Oedelem

Een aantal jaren geleden heeft het LTI Oedelem beslist om, naast het agrarisch-wetenschappelijke lessenpakket dat de school de leerlingen aanbood, ook de natuur verder en diepgaander in de opleiding te integreren. Eerst is er in het derde en vierde jaar biotechnische wetenschappen een optie natuur- en milieuoriëntatie ingevoerd waar leerlingen konden kennismaken met de werkzaamheden die in een natuurgebied noodzakelijk zijn.
Na een degelijke voorbereiding en een bevraging omtrent de noodzaak is de richting natuur- en landschapsbeheer in de derde graad TSO als vierde pijler van de school opgericht. Het is de bedoeling om de leerlingen op te leiden tot jongeren met een heel sterke band met de natuur. Met de opgedane kennis kunnen ze anderen motiveren voor het belang van natuurbeheer. De opleiding biedt nog vele mogelijkheden: zo kunnen ze aan de slag als technisch medewerker in natuurprojecten van overheden of natuurverenigingen of nog een specifieke bacheloropleiding voltooien.
Om deze doestellingen te kunnen bereiken, is het van het allergrootste belang een sterke voeling te creëren met de werkzaamheden op het terrein. In dit opzicht kunnen we rekenen op de samenwerking met de conservators en verschillende mensen van Natuurpunt Meetjeslandse Cuesta. De leerlingen kunnen allerlei beheerwerken uitvoeren en zo de verbanden leren kennen tussen biotische en abiotische factoren. Deze terreinkennis wordt opgedaan in het natuurgebied “het Maldegemveld”, een uniek heidegebied in het Meetjesland. Men probeert hier om kleine heiderelicten die door de decennia heen zijn onstaan, terug samen te brengen, waardoor het typische karakter van een heidegebied zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm wordt hersteld.


Wie meer wil weten over de richting natuur- en landschapstechnieken kan info vinden bij:

Land- en Tuinbouwinstituut  't Brugse Vrije

Bruggestraat 190, 8730 Oedelem
050 35 09 84  (fax: 050 35 06 90)
Website: www.lti-oedelem.be

Algemeen: info@lti-oedelem.be
Directie:  mevr. Sophie Van Hulle: directeur@lti-oedelem.be
Secretariaat: dhr. Geert Aelter: geert.aelter@lti-oedelem.be