Verwijderen exoten


Belangrijk in het natuur is het veilig stellen van de biodiversiteit. Daarom is het essentieel dat de inheemse plantensoorten alle kansen krijgen. Om allerlei redenen hebben exoten zich genesteld tussen onze inheemse planten, met het gevolg dat ze onze inlandse flora verdringen. Daarbij komt dat het aantal organismen dat kan samenleven met de exoten zeer beperkt is, zodat op middellange termijn onze biodiversiteit achteruitgaat. Daarom is het van het grootste belang dat exoten als Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, om de voornaamste te noemen, terug worden verwijderd. De leerlingen leren het onderscheid kennen tussen wat inheems en uitheems is en gaan gewapend met snoeischaar, hakbijltje, sikkel, bomentrekker en spaden …, alles wat in het gebied niet thuishoort te lijf. Ieder jaar worden dergelijke werkzaamheden herhaald, zodat op termijn de inlandse flora zich hersteld en de daarbijhorende fauna de kans krijgt zich te handhaven en te ontwikkelen.