De oeverzwaluwenwand

Eind 2012 kocht Natuurpunt Maldegem-Knesselare een verloren gewaand perceel aan op de rechteroever van het kanaal zowat halfweg tussen de brug van Knesselare en deze van Sint-Joris. Het is een oud opgespoten terrein uit de jaren 50 van vorige eeuw met een oppervlakte van 8000 m². Het is totaal verruigd met braam, vlier en brandnetel. De vroegere jachtrechthouder heeft er een aantal eiken, fijnsparren en sleedoorn op geplant. Er is spontane opslag van wilg. De behoefte om in periodes van voedselschaarste de geiten en schapen, die ingezet worden op de bermen van het kanaalreservaat, een tijdelijk onderkomen te bezorgen waar kan bijgevoederd worden, was de reden tot aankoop. Het idee om een oeverzwaluwenwand aan de zuidkant van de ruigte aan te leggen lag voor de hand. De dijken zijn zo’n 3 m hoog en zijn opgetrokken uit zand en zavel. Dit moet gunstig zijn voor de oeverzwaluw. Ze graven zelf de gang waarin later de jongen worden geboren. Enkele op voorhand geboorde gaten bevordert de aantrekkingskracht. Oeverzwaluwen zoeken in de omgeving van het kanaal al tientallen jaren een veilige broedplek. Deze te Switten Bellem bestaat al lang niet meer en deze te Miseriebocht te Beernem is niet standvastig genoeg omdat er geregeld vergraven wordt. Wij hopen dat dit bij ons lukt en mits de nodige zorg zou dit duurzaam kunnen zijn.
Het voorbereidende maaiwerk van de bramen is op een sisser afgelopen. Het gebruikte materiaal was niet geschikt. Maar het graafwerk van de steile wand is wel een succes. En daarom was het te doen. Nu nog wachten op die oeverzwaluwen. We kijken al uit naar eind april als de oeverzwaluwen terug komen uit hun overwinteringsgebieden. Wie doet de eerste waarneming?

Hier vind je een fotoverslag van de plaats en aanleg van de wand in februari 2013.

Zaterdag 3 februari 2018 werd de wand hersteld. Hier vind je het verslag van die werkzaamheden.