Wateroverlast langs de Kanaalberm

In 2010 hebben we de laatste weken van november nogal wat neerslag gehad. Dit was ook waarneembaar in het kanaalreservaat. Als de aanvoer in het kanaal zo hoog wordt dat Brugge, met zijn vele historische gebouwen, in de problemen dreigt te geraken dan gaat de keersluis te Gevaerts Beernem dicht. Daar is deze ook voor gebouwd. Op enkele uren stijgt dan het water stroomopwaarts zienderogen en komt het jaagpad onder water te staan. Dit is meer dan een meter boven het normale peil. Voor de conservators is het zaak om de grazers op de hoogstgelegen plaatsen samen te zetten. Het jaagpad is niet meer terug te vinden en aan de struikengordel ziet men hoever de oeverzone reikt. Als het water dan terugtrekt dan zijn de gevolgen zichtbaar. Overal vinden we aangespoelde flessen, bidons en ander afval door de waterweg aangevoerd. Beheerresten gaan dan al eens drijven en vinden we elders terug. Vervelend zijn de niet meer te verwijderen olieresten die zich op de hoogwaterlijn aftekenen. Vaak zijn dan ook de vele verzakkingen van de oeverzone zichtbaar.
Een fotoverslag van de overstroming in november 2010 geeft een goed beeld van de gevolgen voor de kanaalberm.

De monding van de Flabbaertbeek in het kanaal na de onweersbui in juli 2014.