Paddenoverzetactie 2011

2011 was een zeer goed jaar. Langs de Drongengoedweg werden 2747 amfibieën overgezet langsheen de twee zones waar een scherm werd geplaatst. Dit is meer dan verdubbeld ten opzichte van de voorbije twee jaar. We telden er echter ook een 150 tal verkeerslachtoffers. Hoeveel kikkers, salamanders en padden er in die periode uiteindelijk aanwezig waren in de WWF poel gelegen vlakbij de Drongengoedweg, is moeilijk te schatten. Allicht wel het dubbel. De amfibieën die de schermen passeren komen trouwens uit westelijke en noordelijke richting, deze die via zuid- en oostelijke richting naar dez poel trekken passeren immers de Drongengoedweg niet. Bovendien zijn er heel wat amfibieën die zich buiten de paartijd minder ver van de poel ophouden dan de afstand tot de Drongengoedweg. Opvallend was ook het feit dat we heel wat meer bruine kikkers telden dan padden. Het aantal bruine kikkers was duidelijker ook gestegen t.o.v. het aantal getelde kikkers in 2009 en 2010. Dit duidt aan dat deze amfibieënoverzetactie zinvol en nuttig is.
Grafiek2011_1Grafiek2011_2Grafiek2011_3

Er waren twee duidelijke piekmomenten tussen 24 en 28 februari, een tweede tussen 10 en 17 maart. Dit zijn uiteraard de regenachtige en zachtste dagen. Deze piekperioden komen min of meer overeen met de trekperiodes die we in 2009 en 2010 vaststellen. In 2011 was de tweede trekperiode echter over meerderde dagen verspreid.
Grafiek2011_4

Langs de Baaikensedestraat te Kleit ter hoogte van de spaarbekkens zijn er de laatste jaren nogal wat meldingen van doodgereden kikkers en padden. Daarom hebben we, bij wijze van proef er een beperkt scherm geplaatst tijdens de amfibieëntrek. De resultaten waren niet wat we verwacht hadden; slechts 5 bruine kikker en 207 padden werden overgezet. Er werden ook 57 verkeersslachtoffers geteld. Het zoeken naar de beste trekplaatsen waar de padden naar de twee spaarbekkens trekken zal volgende jaar meer in detail onderzocht worden Op het eerste zicht wel eigenaardig dat daar meer padden zijn geteld dan kikkers dan bij de telactie langs de Drongengoedweg. Allicht ligt hier de verklaring in het hinterland. Het Drongengoed is bosgebied en het is er meer geschikt voor kikkers. De Baaikensedestraat ligt te midden van akkers en weiland en dit lijkt ons dus meer geschikt voor padden.
Grafiek2011_5

Hieronder zie je hoe het er eind maart 2011 aan toe ging in de poel in het Drongengoed. Het zijn allemaal kikkers, grotendeels mannetjes die je ziet. Wij hebben zelfs vastgesteld dat er al kikkers zijn die de poel dan alweer verlaten.

DSCF1980kl DSCF1999kl
DSCF2005kl DSCF2010kl


Paddentrek-020 Hier vind je ook enkele foto's van de paddenoverzetactie in 2009 en 2010.Met de medewerking van:
Logo_RLMLogo_knesselarelogo_maldegemlogoANB_2017