Amfibieënactie 2016


Wanneer amfibieën in het voorjaar ontwaken uit hun winterslaap dan trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voor te planten. Veel dieren belanden onder de wielen van de wagens. Daarom helpen Natuurpunt Maldegem-Knesselare, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) en de gemeenten Maldegem en Knesselare de kikkers, salamanders en padden een handje om veilig de geboortepoelen te bereiken.

De paddenoverzet in het Drongengoed was aan zijn achtste jaargang toe. Tijdens die acht jaren zijn er vele duizenden kikkers, padden en salamanders veilig de Drongengoedweg kunnen passeren in hun trektocht naar hun voortplantingspoel. Wat destijds begon met het plaatsen van een amfibieënscherm is met de jaren geëvolueerd naar het afsluiten van de Drongengoedweg tussen de Westvoordestraat en de Krakeelparking verderop richting Jagershof. Wat tot vorig jaar gebeurde met nadars, die door de gemeente Knesselare en Maldegem werden aangeleverd, gebeurde in 2016 voor het eerst met twee barelen die ’s avonds worden dichtgezet en ’s morgens terug geopend. Het dichtleggen van een bareel is heel wat gemakkelijker dan het sleuren met die zware nadars.

Bareel-2016---Westvoorde600

Bareel kruispunt Drongengoedweg-Westvoordestraat

Bovendien stonden de nadars ’s morgens, meer dan ons lief was, al open wat dan toch nog slachtoffers onder de amfibieën voor gevolg had. Een hele verbetering dus maar toch stelden we vast dat deze twee barelen werden beschadigd en uitgetrokken op een regenachtige dag in maart. Dezelfde dag waren ze echter hersteld en steviger vastgezet in de grond door de mensen van ANB.

Aan de Oude Bruggeweg, op het kruispunt met de Westvoordestraat, kwam er geen nadar meer. Enkel werd er een nadar voorzien voorbij de woning van de eigenaar Van Kerrebroeck om het gemotoriseerd verkeer langs de dreef niet toe te laten. Er staat al jaren een verbodsteken voor motorvoertuigen, maar deze dreef wordt maar al te vaak door autobestuurders gebruikt als sluipweg.

Hoewel amfibieën in de regel ‘s nachts trekken hebben we de vorige jaren ook op regenachtige dagen op enkele uren tijd, heel wat slachtoffers gehad overdag. Een bijkomend burgermeesterbesluit liet ons nu toe om de barelen ook overdag dicht te houden gedurende de tijd dat de paddentrek dit verantwoordt. Dit burgemeesterbesluit werd éénmaal toegepast in maart.

Naast de vier infoborden langs de Drongengoedweg en de Urselweg te Kleit werd er een bijkomend infobord “OPGELET PADDENTREK”, geplaatst op het kruispunt van de Waterstraat en Schaperbosstraat. Dit laat de autobestuurder reeds toe om de richting Jagershof te kiezen via de omleiding richting Maldegem-Kleit

Er waren twee trekperiodes, eentje begon op 21 februari maar duurde maar twee dagen. De tweede trekperiode startte pas op 21 maart. Ze duurde tot 29 maart. Op deze dag stelden we zelf al terugtrek vast vanuit de poel. Tussen deze periodes was er geen trek omwille van een vorstperiode en de koude temperaturen. Ondanks al deze inspanningen en maatregelen telden we toch nog 59 slachtoffers langs de Drongengoedweg, een lichte stijging tegenover het aantal slachtoffers in 2015.

De inspanningen die we doen om langs de Baaikensede te Maldegem-Kleit de padden en kikkers veilig naar de spaarbekkens te loodsen bleven dezelfde als in 2015. Aan de Edebeek werd terug een infobord geplaatst om de paddenoverzetactie toe te lichten. Vrijwilligers hielden een oogje in het zeil en probeerden via raapacties de juiste trekbewegingen te bepalen. Het was echter opnieuw een zeer slecht teljaar, nauwelijks werden er kikkers of padden gezien of overgezet.

PaddentrekGentweg
Ook aan de Gentweg te Adegem volgden we voor de derde maal de trekbewegingen rond de Buisputten welke een belangrijke voortplantingspoel is. Slachtoffers vallen er op het deel van de Gentweg tussen Onderdijke en Murkel. Deze weg wordt vaak gebruikt als sluikweg naar het industriepark te Maldegem. Er werden ook daar voor de eerste maal infoborden geplaatst om deze paddenoverzetactie onder het publiek te brengen in de hoop dat snelheidsmatiging er het beoogde resultaat oplevert. Men telde er 39 slachtoffers.
KaartGentwegGentweg Adegem

Te Broekelken-Kleine Warmestraat-Moerwege te Adegem werden ook slachtoffers geteld en padden en kikkers overgezet. Ook hier is de open bebouwing een probleem om een duurzame oplossing te vinden voor amfibieën op hun zoektocht naar voortplantingslocaties, die zo al weinig voorhanden zijn. Tevens eist het sluikverkeer, richting Expresweg en Aalterbaan zijn tol. Een dertigtal slachtoffers werd geteld en 70 amfibieën werden overgezet.

Tenslotte nog een woordje van dank aan alle vrijwilligers die iedere dag vanaf half februari tot eind maart bereid waren om mee te helpen. Een ferme merci is hier op zijn plaats. Dankzij hen en vele vrijwilligers op andere plaatsen in Vlaanderen werden er in 2016 157558 kikkers, padden en salamanders levend de straat overgezet verspreid over 223 acties in 119 gemeenten. Een heel mooi resultaat !!


Chronologie paddentrek 2016

Maandagnamiddag 21 maart was er reeds heel wat activiteit in de WWF-poel.
DSCF7207_600

Een sfeerbeeld van de WWF-poel op dinsdag 22 maart.
Er zijn al heel wat, voornamelijk, bruine kikkers in de poel aangekomen.
De eerste kikkerdril is ook reeds goed merkbaar langs de oevers van de poel.

20160323_072612_600

Woensdag 23 maart was duidelijk een trekdag. In de voormiddag vielen er al een paar slachtoffers en toen het tegen de middag ook nog begon te regenen hadden we al gauw een 15-tal verongelukte bruine kikker.
Voor de eerste maal hebben we dan ook gebruik gemaakt van het burgermeesterbesluit. Dit laat ons toe om de barelen ook overdag te sluiten.
Ook elders langs de Drongengoedweg en ter hoogte van de kasteel van Prinsenveld vielen er slachtoffers. Uiteindelijk klaarde het uit en viel de trek stil. Te laat eigenlijk om al direct de barelen terug te openen, die gaan sowieso om 18.30u dicht. Hou er dus rekening mee dat dit de komende dagen nog wel eens zou kunnen gebeuren. Er wordt immers regen voorspeld.

Dinsdag 29 maart: De paddenoverzet is aan zijn laatste dagen toe. Heel wat kikkers hebben de poel al terug verlaten. Alleen aan de noordzijde van de poel zitten nog een paar honderd kikkers. Het typische kikker- en paddengeluid is nog nauwelijks te horen. Aan de  randen van de poel ligt een massa dril van de bruine kikker.

20160329_103414 20160329_103447


Met de medewerking van:
Logo_RLMLogo_knesselarelogo_maldegemlogoANB_2017