Amfibieënactie 2013: terugblik op een moeilijke trek!


Kikker2
Het was een opvallend seizoen en paddentrek in 2013! Veelal hebben we in de tweede helft van februari al trekbewegingen van bruine kikker en pad. Toen begin maart de eerste kikkers hun trektocht aanvatten hadden we zo het gevoel of beter nog de innerlijke wens, laat dit nu maar vlot en snel verlopen. We hadden er naar onze normen al een vrij lange winter opzitten, tijd voor de lente dus. En inderdaad, op 6-7 en 8 maart waren er al massaal kikkers te zien. Je zal het dan toch maar tegenkomen dat uitgerekend de dag van onze jaarlijkse publiekswandeling in het Drongengoed, op 9 maart, de winter er een stukje bijdoet. Bijna een volle maand nog wel. Alleen aan de WWF-poel was er beweging van  parende kikkers. Ook enkele padden waren dat idee genegen. Pas begin april kwam de amfibieëntrek echt goed op gang, uitbundig zelfs want na enkele dagen was dit al achter de rug. Vooral padden waren het deze keer.
Die ganse periode hebben onze vrijwilligers, die dagelijks de nadars langs de Drongengoedweg hebben geplaatst, de koude getrotseerd. Ze hebben er vaak vele kilometers met de fiets voor over gehad maar hebben het tot een goed einde gebracht. De intensieve raapacties te Baaikensede en enkele omliggende straten te Maldegem-Kleit werden zelfs nog een tijdje langer volgehouden. Ook in de Gentweg en Broekelken te Adegem werd er geteld en overgezet. We kunnen terugblikken op een geslaagde paddenoverzet, zij het dat het dit jaar veel inspanning heeft gevraagd, heel veel zelfs.

Langs de Drongengoedweg werden in 2013 geen schermen geplaatst, we telden er toch nog 46 slachtoffers ondanks de maatregelen die getroffen werden om de weg af te sluiten tijdens de nacht. Vaak stonden de nadars open de volgende ochtend. Een spijtige vaststelling!
Langs de Baaikensede werden er 401 amfibieën opgeraapt, het betrof vooral padden (394 stuks) , 4 bruine kikkers en 4 alpenwatersalamanders. Het aantal getelde slachtoffers lag iets lager dan het jaar voordien, 54 dode dieren werden er geteld. Het aantal overgezette dieren lag echter wel hoger dan in 2012, wat positief is en wat aangeeft dat paddenoverzetacties heel nuttig zijn. De trekperiode was er ook veel later dan de vorige jaren. Er was een korte eerste trekperiode rond 6 maart en de tweede trekperiode duurde slechts 1 week maar was ruim een maand later omwille van slechte en koude weersomstandigheden.

GrafiekBaaikensedestraatTrekperiode

De plaats waar de meeste padden werden gezien waren zoals in 2012 in zone 22 en zone 21, vooral in de buurt van privé-weg en spaarbekkens. Ook blijkt dat de padden die in Edebeek terecht komen er moeilijk uit kunnen geraken. Een aanpassing van de helling van de oevers ter hoogte van spaarbekkens zou hier een oplossing bieden

KaartjeGerichte opraapacties langs Oude Gentweg en Broekelken werden voor het eerst uitgevoerd in 2013. Ruim 145 padden en kikkers werden overgezet langs de Oude Gentweg, men telde er ook 6 slachtoffers op 7 maart. Bij gebrek aan tijd en vrijwilligers werd er echter maar 1 dag geteld, wat te weinig is. Het aantal padden en kikkers die daar trekken naar de twee grote poelen en het aantal slachtoffers op de weg zal er wel veel groter zijn geweest. Langs het Broekelken werd wel nauwgezet de paddentrek opgevolgd gedurende de periode van 6 tot 9 maart en 10 tot 16 april. Daar werden 73 kikkers en padden opgeraapt en telde men er toch ook 30 slachtoffers.

Een dikke merci aan alle vrijwilligers!

DSC04484
Een woordje van dank aan alle vrijwilligers alsook aan de partners ANB, RLM en de gemeentebesturen van Maldegem en Knesselare, die deze actie ondersteunden, is hier zeker op zijn plaats!  
Bedankt!


Met de medewerking van:
Logo_RLMLogo_knesselarelogo_maldegemlogoANB_2017