Paddenoverzetactie 2012

Langs de Drongengoedweg werden langs 1 scherm (zone 3) 867 padden en bruine kikkers overgezet. Er werden in de emmers van zone 3 ook 44 salamanders gezien. Dit aantal was lager dan het aantal die men er telde in 2011 maar men telde er dubbel zoveel dan in 2009 en 2010. Er werd geen telling gedaan van het aantal kikkers en amfibieën in andere zones langs de Drongengoedweg maar men zag er massaal veel dieren op en langs de weg! Dankzij het afsluiten van deze weg tijdens de trekperiode waren er bijna geen slachtoffers! Slechts 1 bruine kikker en een tweetal dode padden werden er gevonden. De trekperiode voor bruine kikker, gewone pad en salamanders ,die ideaal is bij een temperatuur boven de 9°C en een vochtigheid van meer dan 90 %, waren dit jaar de periodes van 25 februari t.e.m. 5 maart en van 10 maart tot en met 18 maart. Deze periode begon iets later dan de voorbije jaren omwille van de langere winterperiode in 2012 maar ze sluit perfect aan met de vooropgestelde periode van 20 februari tot 31 maart dat in het aanvullend goedgekeurd verkeersreglement werd opgenomen.

KaartZone3_2012
TrekperiodeDrongengoedweg2012DrongengoedwegResultaten2012


Langs de Baaikensedestraat werden, langs de hotspots in de zones 21 en 22, 351 padden, 9 bruine kikkers en 5 salamanders opgeraapt langs en op de weg. Deze amfibieën werden dan teruggezet in de spaarbekkens 1 en 2. Het aantal opgeraapte dieren was hoger dan het aantal dieren dat we telden langs een scherm in zone 21 of die werden opgeraapt in zone 22 in 2011. Het aantal slachtoffers was er echter ook vrij hoog: 170 dode padden en bruine kikkers. Opvallend was ook het hoge aantal padden die werden geteld langs de Urselweg (zone vanaf huisnummer 39 tot Baaikensedestraat ): 36 dieren zijn er overgezet maar ook hier werden 104 slachtoffers geteld.
Dankzij de verschillende opraapacties hebben we toch ongeveer 68 % van de gevonden amfibieën kunnen redden langs de Baaikensedestraat, echter langs de Urselweg was dit spijtig genoeg niet het geval, slechts 25 % van de opgemerkte dieren werd er gered.
De drukste periode van de paddentrek langs de Baaikensedestraat was iets later dan deze langs de Drongengoedweg. Vermoedelijk is dit te wijten aan de weersomstandigheden in deze open ruimte, het zal er enkele graden kouder zijn dan in een open en gesloten bos tijdens eenzelfde trekperiode.

Baaikensedestraat2012
TrekperiodeBaaikensede2012BaaikensedeResultaten2012


paddenscherm2012
Paddenwandeling2012_03_10
Hier vind je de fotoverslagen van de amfibieënactie in 2012:
links het plaatsen van het paddenscherm langs de Drongengoedweg in februari en rechts de amfibieënwandeling in maart 2012.
Met de medewerking van:
Logo_RLMLogo_knesselarelogo_maldegemlogoANB_2017