Amfibieënactie 2014: terugblik op een onregelmatige trek!


KikkersPoel2
In voorjaar 2014 was de paddentrek heel onregelmatig. Er was een trage start van midden tot eind februari maar uiteindelijk kwam de paddentrek pas goed op gang in de eerste en tweede week van maart.

Op 20 februari waren er de eerste trekbewegingen langs de Drongengoedweg in het Drongengoedbos. Daarna was de paddentrek heel onregelmatig omwille van enkele vorstperiodes. De grote trekgolf gebeurde echter tussen 7 maart en 23 maart, met 10 maart als absolute uitschieter. Het was doorgaans op regendagen dat het gros van padden, kikkers en salamanders zich op gang trok richting poel. Echter zelfs nog begin april waren er kikkers te zien langs de Drongengoedweg.
Die ganse periode hebben onze vrijwilligers dagelijks de nadars langs de Drongengoedweg geplaatst om er voor te zorgen dat deze paddenactie er succesvol kon gebeuren. Ook langs de Baaikensedestraat te Maldgem, Oude Gentweg en Broekelken te Adegem waren verschillende vrijwilligers intensief bezig met opraapacties en werden ook de slachtoffers er geteld. We kunnen dus terugblikken op een geslaagde paddenoverzetactie 2014!

Enkele resultaten:
Kikkers
Langs de Drongengoedweg werden, ondanks het afsluiten van de weg, toch een 60 slachtoffers opgemerkt. Vaak stonden de nadars open de volgende ochtend. De meeste slachtoffers, ruim een 30-tal, werden geteld op een zeer regenachtige avond toen de nadars er werden opengezet. Een spijtige vaststelling!
Langs de Baaikensede was het aantal amfibieën dat er werd opgeraapt een heel stuk minder dan de vorige jaren: 60 padden werden opgeraapt, een 19 slachtoffers, waaronder een vijftal kikkers, werden opgemerkt. De trekperiode startte er terug ook wat later dan langs de Drongengoedweg. Ondanks het instellen van een 30 km zone en het eenrichtingsverkeer werd er toch veel sluipverkeer vastgesteld tijdens de telperiodes. De autobestuurder hield zich duidelijk niet aan het tijdelijk politiereglement die de gemeente Maldegem er goedkeurde.

BaaikensedeAantal

Tijdens opraapacties langs het Broekelken en Moerwege te Adegem werden er 48 levende en 39 dode amfibieën geteld, dit was ruim de helft minder dan in 2013. Langs de Oude Gentweg te Adegem, waar zich in de buurt twee grote poelen bevinden, werden er verschillende tellingen gedaan. Er werd maximaal een honderdtal amfibieën, vooral kikkers, gezien tijdens een telperiode van één uur. Op beide treklocaties valt het op dat het autoverkeer ook hier veel slachtoffers maakt. Deze wegen worden immers gebruikt als sluikweg naar het industriepark van Maldegem. Het tijdelijk verkeersarm maken van deze wegen tijdens de trekperiode van padden en kikkers zou het aantal slachtoffers er sterk kunnen reduceren.

LocatieGentweg
Kaartje: locatie Gentweg te Adegem

Een dikke merci aan alle vrijwilligers!

NadarsVrijwilligers

Een woordje van dank aan alle vrijwilligers alsook aan de partners ANB, RLM en de gemeentebesturen van Maldegem en Knesselare, die deze actie ondersteunden, is hier zeker op zijn plaats!  


Dat de amfibieënactie ook in 2014 jaar haar effect niet miste, konden we zondagnamiddag 16 maart zien en zeker ook horen in de WWF-poel.

KikkersPoel
Zondag 16 maart 2014 zat de amfibieëntrek zowat op zijn hoogtepunt. In de WWF-poel aan de Bouwdreef in het Drongengoed is het een wriemelen van jewelste. Het filmpje spreekt boekdelen. Enkele duizenden kikkers en padden hebben de poel veilig weten te bereiken. Langs de randen van de poel ligt het al vol met pakken kikkerdril van de Bruine kikker. Paddensnoeren zien we niet. Ze zijn aan ons oog onttrokken, veilig gewikkeld rond onderwaterplanten. Lang zullen deze amfibieën er niet vertoeven, hooguit enkele dagen, want eenmaal de eieren gelegd verlaten ze de poel terug om hun zomerverblijven op te zoeken. Neem even de tijd om van op de bank de amfibieën gade te slaan, te luisteren ook want het zijn echt geen auto's die je hoort.

Klik op de foto voor een foto-impressie van de activiteit in de WWF-poel in 2014

1_D600_DSC3064


Met de medewerking van:
Logo_RLMLogo_knesselarelogo_maldegemlogoANB_2017