Amfibieënactie 2018


Afhankelijk van de temperaturen en de luchtvochtigheid kan de amfibieëntrek langs de Drongengoedweg in het Drongengoedbos en De Gentweg te Maldegem op gang komen. Kikkers, padden en salamanders trekken dan massaal naar hun geboortepoel om zich voor te planten. Vaak eindigt deze tocht naar deze poel in een platte dood. Niet enkel komen de dieren onder de wielen terecht, er vallen ook slachtoffers door de luchtverplaatsing die door het voorbij razend autoverkeer wordt veroorzaakt. Daarom worden volgende maatregelen genomen i.s.m. de gemeenten Maldegem en Knesselare, ANB en RLM.

Overdag geldt er langs de Drongengoedweg een snelheidsbeperking van 30 km/u.

De Drongengoedweg zal vanaf 15 februari tot 15 april 's nachts met barelen afgesloten worden vanaf de kruising met de Westvoordestraat tot aan de Krakeelparking tussen 19.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.

Vrijwilligers doen de barelen 's avonds dicht en 's ochtends open.

Aan iedereen wordt gevraagd om zich te houden aan de maatregelen die via signalisatie- en infoborden zijn aangeduid.


Bedankt voor de medewerking!


Voor het verkeer komende uit de Drongengoedweg richting Maldegem wordt een omleiding voorzien via de Westvoordestraat, de Schapersbosstraat en de N44. (blauwe route op kaartje hieronder).

NaarWestoorde


Bij het afsluiten van de Drongengoedweg zijn Het Jagershof en de Krakeelparking vanuit Knesselare bereikbaar via Kleit (Kleitkalseide, Doornstraat en Urselweg) of vanuit Ursel via de Eekloseweg (Blakkeveld, Kraailokerkweg en Urselweg), zoals aangeduid op onderstaande kaart.

NaarKrakeel


De Oude Brugseweg, tussen het kruispunt met de Westvoordestraat en de toegangsweg naar de woning Oude Brugseweg 2 wordt tijdens de paddentrek dag en nacht afgesloten met een bareel voor gemotoriseerd verkeer.


De Gentweg in Maldegem zal niet worden afgesloten, maar er zal tijdens de paddentrek wel een snelheidsbeperking gelden van 30 km/u (zie kaart hieronder).
Indien de trek vroeger voorbij is, gelden uiteraard opnieuw de gebruikelijke verkeersvoorschriften.

Gentweg910Deze paddenoverzetacties zijn een initiatief van:
Natuurpunt Maldegem-Knesselare, de gemeenten Maldegem en Knesselare, het Regionaal Landschap Meetjesland en het Agentschap voor Natuur en Bos.

logo_NP_MK_kleur_kort_2015Logo_knesselarelogo_maldegemLogo_RLMlogoANB_2017