Amfibieënactie 2018De paddentrek van 2018 zit er op.

Bedankt aan alle vrijwilligers voor opnieuw een succesvolle amfibieënactie!


Enkele sfeerbeelden van de WWF-poel en de waterbekkens in het Maldegemveld op 25 maart.
Er zijn heel wat bruine kikkers aanwezig in poel, en ook nog verschillende in de dreef en langs de weg.
De trek is dan volop bezig.


IMG_4101IMG_4104IMG_4111IMG_4123IMG_4126IMG_4127IMG_4132


Afhankelijk van de temperaturen en de luchtvochtigheid kan de amfibieëntrek langs de Drongengoedweg in het Drongengoedbos en De Gentweg te Maldegem op gang komen. Kikkers, padden en salamanders trekken dan massaal naar hun geboortepoel om zich voor te planten. Vaak eindigt deze tocht naar deze poel in een platte dood. Niet enkel komen de dieren onder de wielen terecht, er vallen ook slachtoffers door de luchtverplaatsing die door het voorbij razend autoverkeer wordt veroorzaakt.
Daarom werden volgende maatregelen genomen i.s.m. de gemeenten Maldegem en Knesselare, ANB en RLM.

Overdag gold er langs de Drongengoedweg een snelheidsbeperking van 30 km/u.

De Drongengoedweg werd vanaf 15 februari tot 8 april 's nachts met barelen afgesloten worden vanaf de kruising met de Westvoordestraat tot aan de Krakeelparking tussen 19.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.

Vrijwilligers deden de barelen 's avonds dicht en 's ochtends open.

Aan iedereen werd gevraagd om zich te houden aan de maatregelen die via signalisatie- en infoborden zijn aangeduid.


Bedankt voor de medewerking!


Voor het verkeer komende uit de Drongengoedweg richting Maldegem werd een omleiding voorzien via de Westvoordestraat, de Schapersbosstraat en de N44. (blauwe route op kaartje hieronder).

NaarWestoorde


Bij het afsluiten van de Drongengoedweg waren Het Jagershof en de Krakeelparking vanuit Knesselare bereikbaar via Kleit (Kleitkalseide, Doornstraat en Urselweg) of vanuit Ursel via de Eekloseweg (Blakkeveld, Kraailokerkweg en Urselweg), zoals aangeduid op onderstaande kaart.

NaarKrakeel


De Oude Brugseweg, tussen het kruispunt met de Westvoordestraat en de toegangsweg naar de woning Oude Brugseweg 2 werd tijdens de paddentrek dag en nacht afgesloten met een bareel voor gemotoriseerd verkeer.


De Gentweg in Maldegem werd niet afgesloten, maar er gold tijdens de paddentrek wel een snelheidsbeperking van 30 km/u (zie kaart hieronder).
Indien de trek vroeger voorbij is, gelden uiteraard opnieuw de gebruikelijke verkeersvoorschriften.

Gentweg910Deze paddenoverzetacties zijn een initiatief van:
Natuurpunt Maldegem-Knesselare, de gemeenten Maldegem en Knesselare, het Regionaal Landschap Meetjesland en het Agentschap voor Natuur en Bos.

logo_NP_MK_kleur_kort_2015Logo_knesselarelogo_maldegemLogo_RLMlogoANB_2017